Echipa Contabilii.ro

TITLUL III Impozitul pe venit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 CNPAS: PRECIZĂRI REFERITOARE LA CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ÎN CAZUL BENEFICIARILOR DE PENSII ACHITATE PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII 960
2 Art. 95. - Definitivarea impunerii pe anul fiscal 1254
3 Art. 94 - Dispoziţii tranzitorii 1028
4 Art. 93. - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 898
5 Art. 91 - Creditul fiscal extern 1872
6 Art. 90 - Venituri obţinute din străinătate 1027
7 Art. 89 - Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente 1062
8 Art. 88. - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente 1035
9 Art. 87 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 1020
10 Art. 86 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 2427
11 Art. 85 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun 879
12 Art. 84 - Stabilirea şi plata impozitului anual datorat 922
13 Art. 83. - Declaraţia privind venitul realizat 1038
14 Art. 82 - Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 830
15 Art. 81 - Declaraţii de venit estimat 1317
16 Art. 80^1. - Stabilirea câştigului net anual impozabil 902
17 Art. 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil 1153
18 Art. 79^1. - Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 844
19 Art. 79 - Calculul impozitului şi termenul de plată 843
20 Art. 78 - Definirea veniturilor din alte surse 1023
21 Art. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare 932
22 Art. 77^2 - Rectificarea impozitului 932
23 Art. 77^1. - Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 2064
24 Art. 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 976
25 Art. 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 873
26 Art. 75. - Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 878
27 Art. 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 1164
28 Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă 888
29 Art. 72 - Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 815
30 Art. 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole 951
31 Art. 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii 899
32 Art. 69. - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 879
33 Art. 68. - Definirea veniturilor din pensii 1002
34 Art. 67^2. - Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 821
35 Art. 67. - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 804
36 Art. 66 - Stabilirea venitului din investiţii 944
37 Art. 65 - Definirea veniturilor din investiţii 1019
38 Art. 64 - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 958
39 Art. 63. - Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 828
40 Art. 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 790
41 Art. 61. - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 920
42 Art. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 821
43 Art. 59 - Fişe fiscale 964
44 Art. 58^1. - Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ 906
45 Art. 58 - Termen de plată a impozituluide salarii şi de venituri asimilate salariilor 853
46 Art. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 2190
47 Art. 56 - Deducere personală 1875
48 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 997
49 Art. 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente 826
50 Art. 53. - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 859
51 Art. 52^1. - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente 1006
52 Art. 52 - Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 912
53 Art. 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă 766
54 Art. 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 833
55 Art. 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 926
56 Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 910
57 Art. 46 - Definirea veniturilor din activităţi independente 1022
58 Art. 45 - Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe 818
59 Art. 44 - Perioada impozabilă 873
60 Art. 43. - Cotele de impozitare 782
61 Art. 42 - Venituri neimpozabile 1162
62 Art. 41 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 820
63 Art. 40 - Sfera de cuprindere a impozitului 884
64 Art. 39 - Contribuabili 929