Echipa Contabilii.ro

TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 1612. - Directive transpuse in materie de TVA 1374
2 Art. 1611. - Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării 1133
3 Art. 161. - Dispoziţii tranzitorii TVA 1439
4 Art. 160. - Măsuri de simplificare (taxarea inversa) 12180
5 Art. 159. - Corectarea documentelor (in legatura cu TVA) 3061
6 Art. 1582. - Registrul operatorilor intracomunitari 1817
7 Art. 1581. - Baza de date privind operaţiunile intracomunitare 1064
8 Art. 158. - Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale 1119
9 Art. 157. - Plata TVA la buget 1464
10 Art. 1564. - Declaraţia recapitulativă 1378
11 Art. 1563. - Decontul special de taxă şi alte declaraţii 1019
12 Art. 1562. - Decontul de TVA 1097
13 Art. 1561. - Perioada fiscală 1165
14 Art. 156. - Evidenţa operaţiunilor 1486
15 Art. 1551. - Alte documente 1098
16 Art. 155. - Facturarea 3481
17 Art. 154. - Prevederi generale referitoare la înregistrare 1108
18 Art. 1531. - Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii 1013
19 Art. 153. - Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 2177
20 Art. 1524. - Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile 1067
21 Art. 1523. - Regimul special pentru aurul de investiţii 1653
22 Art. 1522. - Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi 1507
23 Art. 1521. - Regimul special pentru agenţiile de turism 1633
24 Art. 152. - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 4595
25 Art. 1512. - Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei 1254
26 Art. 1511. - Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri 1044
27 Art. 151. - Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare 1049
28 Art. 150. - Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România 2066
29 Art. 149. - Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital 3832
30 Art. 148. - Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital 1305
31 Art. 1473. - Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 973
32 Art. 1472. - Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România 1461
33 Art. 1471. - Dreptul de deducere exercitat prin decontul de TVA 1073
34 Art. 147. - Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă 1004
35 Art. 146. - Condiţii de exercitare a dreptului de deducere 2333
36 Art. 1451. - Limitări speciale ale dreptului de deducere 1497
37 Art. 145. - Sfera de aplicare a dreptului de deducere 1144
38 Art. 1441. - Scutiri pentru intermediari 1027
39 Art. 144. - Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri 1224
40 Art. 143. - Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar 995
41 Art. 142. - Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare 1674
42 Art. 141. - Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării 2050
43 Art. 140. - Cotele de TVA 5102
44 Art. 1391. - Cursul de schimb valutar 2362
45 Art. 139. - Baza de impozitare pentru import 1034
46 Art. 1381. - Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare 935
47 Art. 138. - Ajustarea bazei de impozitare 2352
48 Art. 137. - Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării 2733
49 Art. 135. - Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri 1955
50 Art. 1343. - Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă 1199
51 Art. 1342. - Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii 1008
52 Art. 1341. - Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii 993
53 Art. 134. - Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii 1138
54 Art. 133. - Locul prestării de servicii 2431
55 Art. 1322. - Locul importului de bunuri 991
56 Art. 1321. - Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri 1028
57 Art. 132. - Locul livrării de bunuri 1037
58 Art. 131. - Importul de bunuri 934
59 Art. 1301. - Achiziţiile intracomunitare de bunuri 1081
60 Art. 130. - Schimbul de bunuri sau servicii 1239
61 Art. 129. - Prestarea de servicii 1903
62 Art. 128. - Livrarea de bunuri 1962
63 Art. 127. - Persoane impozabile şi activitatea economică 7503
64 Art. 126. - Operaţiuni impozabile 3087
65 Art. 1252. - Aplicare teritorială 1115
66 Art. 1251. - Semnificaţia unor termeni şi expresii 1391
67 Art. 125. - Definiţia taxei pe valoarea adăugată 1095