Echipa Contabilii.ro

TITLUL VII Accize şi alte taxe speciale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 222. - Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile 989
2 ANEXA Nr. 6 1080
3 ANEXA Nr. 5 1374
4 ANEXA Nr. 4.1 - NIVELUL taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*) N2, N3, M2 şi M3 1311
5 ANEXA Nr. 4 1249
6 ANEXA Nr. 3 1038
7 ANEXA Nr. 2 1126
8 ANEXA Nr. 1 1190
9 Art. 2211. - Derogare pentru autoturisme 1130
10 Art. 2202. - Dispoziţii tranzitorii şi derogări - Acciza minimă pentru ţigarete 955
11 Art. 2201. - Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante 904
12 Art. 2201. - Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante 829
13 Art. 220. - Decontările între operatorii economici 898
14 Art. 219. - Operatorii economici plătitori de accize şi de impozit la ţiţeiul din producţia internă sunt obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală competentă, conform dispoziţiilor legale în materie. 769
15 Art. 218. - Conversia în lei a sumelor exprimate în euro 979
16 Art. 217. - Declaraţiile de impozit la ţiţeiul din producţia internă, 915
17 Art. 216. - Sunt scutite de plata acestor impozite cantităţile de ţiţei şi gaze naturale din producţia internă 834
18 Art. 215. - Impozitul la ţiţeiul din producţia internă 948
19 Art. 2141 - Art. 2143. - Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule 984
20 Art. 214. - Declaraţiile de accize 1009
21 Art. 213. - Plata accizelor la bugetul de stat 898
22 Art. 212. -Exigibilitatea accizei în cazul procedurii vamale simplificate 838
23 Art. 211. - Exigibilitatea accizelor 896
24 Art. 210. -Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim. 890
25 Art. 209. - Plătitori de accize 1037
26 Art. 208. - Nivelul şi calculul accizei - Pentru cafea, cafea cu înlocuitori şi cafea solubilă, 1018
27 Art. 207. -Alte produse accizabile - sfera de aplicare 926
28 Art. 20669. -Condiţii de distribuţie şi comercializare 2740
29 Art. 20668. -Procedura de import pentru produse energetice 924
30 Art. 20667. -Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizaţiei deţinute de operatorul economic plătitor de accize până la plata sumelor restante. 759
31 Art. 20666. - Controlul - corectitudinea operaţiunilor cu produse accizabile. 925
32 Art. 20665. - Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile - Confiscarea tutunului prelucrat 895
33 Art. 20664. - Eliberarea marcajelor 1230
34 Art. 20663. - Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole. 1983
35 Art. 20662. - Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi, expeditorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi, 975
36 Art. 20661. - Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat - reguli generale 981
37 Art. 20660. - Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică 4706
38 Art. 20658. - Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice 4055
39 Art. 20657. - Scutiri speciale 946
40 Art. 20656. - Scutiri la plata accizelor 1605
41 Art. 20655. - Responsabilităţile plătitorilor de accize 855
42 Art. 20654. - Garanţii - Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat şi expeditorul înregistrat au obligaţia depunerii la autoritatea competentă a unei garanţii, 3668
43 Art. 20653. - Documente fiscale - Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt deţinute în afara antrepozitului fiscal, 2085
44 Art. 20652. - Depunerea declaraţiilor de accize 922
45 Art. 20651. - Obligaţiile plătitorilor de accize - Plata accizelor la bugetul de stat 1280
46 Art. 20650. - Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare 1201
47 Art. 20649. - Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile 1196
48 Art. 20648. - Distrugeri şi pierderi 966
49 Art. 20647. - Vânzarea la distanţă 989
50 Art. 20646. - Documentul de însoţire 965
51 Art. 20645. - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite 1160
52 Art. 20644. - Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România 917
53 Art. 20643. - Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum - Persoane fizice 1072
54 Art. 20642. - Restituiri de accize 1390
55 Art. 20641. -Nereguli şi abateri 889
56 Art. 20640. - Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată 849
57 Art. 20639. -Proceduri simplificate 838
58 Art. 20638. - Structura şi conţinutul mesajelor 878
59 Art. 20637. - Încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize 884
60 Art. 20636. - Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie 773
61 Art. 20635. - Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie 747
62 Art. 20634. - Raportul de export 884
63 Art. 20633. -Raportul de primire a produselor accizabile 941
64 Art. 20632. - Divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize 870
65 Art. 20631. - Documentul administrativ electronic 1178
66 Art. 20630. - Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize 1851
67 Art. 20629. -Destinatarul înregistrat 4002
68 Art. 20628. - Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei 1495
69 Art. 20627. - Regimul de transfer al autorizaţiei 889
70 Art. 20626. - Obligaţiile antrepozitarului autorizat 1520
71 Art. 20625. - Respingerea cererii de autorizare 890
72 Art. 20624. - Autorizarea ca antrepozit fiscal 1497
73 Art. 20623. - Condiţii de autorizare 1199
74 Art. 20622. - Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal 1526
75 Art. 20621. -Regimul de antrepozitare - Reguli generale 3152
76 Art. 20620. - Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică 1825
77 Art. 20619. - Energie electrică 926
78 Art. 20618. - Cărbune, cocs şi lignit 1354
79 Art. 20617. - Gaz natural 936
80 Art. 20616. - Produse energetice 1716
81 Art. 20615. - Tutun prelucrat 1113
82 Art. 20614. -Alcool şi băuturi alcoolice - Alcool etilic 1945
83 Art. 20613. - Alcool şi băuturi alcoolice - Produse intermediare 1335
84 Art. 20612. - Alcool şi băuturi alcoolice - Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri 883
85 Art. 20611. - Alcool şi băuturi alcoolice - Vinuri 920
86 Art. 20610. - Alcool şi băuturi alcoolice- Bere 1166
87 Art. 2069. - Plătitori de accize 990
88 Art. 2068. - Importul 937
89 Art. 2067. - Eliberarea pentru consum 1110
90 Art. 2066. - Exigibilitatea - Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum 942
91 Art. 2065. - Faptul generator - Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul: 908
92 Art. 2064. -Alte teritorii de aplicare 920
93 Art. 2063. - Definiţii 1230
94 Art. 2062. - Regimul accizelor armonizate - sfera de aplicare 1398
95 Art. 202. - Art. 206. - Marcarea produselor alcoolice şi tutunului prelucrat 856
96 Art. 199. - Art. 201. - Scutiri la plata accizelor 963
97 Art. 193. - Art. 198. - Obligaţiile plătitorilor de accize 839
98 Art. 19211. - Înregistrarea operatorilor de produse accizabile 911
99 Art. 1924. - Art. 19210. - Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite 862
100 Art. 1922.- Art. 1923. Lipsuri şi nereguli pe parcursul circulaţiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile 878
101 Art. 186. - Art. 1921. Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv 818
102 Art. 1851. - Art. 1852. Operatorul înregistrat şi operatorul neînregistrat 950
103 Art. 178. - Art. 185. Regimul de antrepozitare 823
104 Art. 177. - Calculul accizei pentru ţigarete 964
105 Art. 176. - Nivelul accizelor 1052
106 Art. 162. - Art. 165. - Accize armonizate - Dispoziţii generale - Abrogate 866