Echipa Contabilii.ro

TITLUL IX Impozite şi taxe locale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 296. - Dispoziţii tranzitorii - 798
2 Art. 2951. - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 1328
3 Art. 295. - Dispoziţii finale - Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale 1862
4 Art. 2941. - Sancţiuni - OG 2/2001 904
5 Art. 294. - Sancţiuni - Nerespectarea prevederilor 1854
6 Art. 293. - Elaborarea normelor - MFP 960
7 Art. 292. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale 1343
8 Art. 291. - Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale 1285
9 Art. 289. - Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale 1073
10 Art. 288. - Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale 2663
11 Art. 287. - Alte dispoziţii comune - Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene 1121
12 Art. 286. - Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale 1117
13 Art. 2851. - Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice 1042
14 Art. 285. - Facilităţi pentru persoanele juridice 1375
15 Art. 284. - Facilităţi comune - Facilităţi pentru persoane fizice 1837
16 Art. 283. - Alte taxe locale 1079
17 Art. 282. - Taxe speciale 1128
18 Art. 281. - Plata taxei hotelieră 751
19 Art. 280. - Scutiri - Taxa hotelieră 1057
20 Art. 279. - Calculul taxei - Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare. 2420
21 Art. 278. - Taxa hotelieră - Reguli generale 1262
22 Art. 277. - Plata impozitului pe spectacole 962
23 Art. 276. - Scutiri Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 1083
24 Art. 275. - Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci 1878
25 Art. 274. - Calculul impozitului - impozitul pe spectacole 1810
26 Art. 273. - Impozitul pe spectacole - Reguli generale 1160
27 Art. 272. - Scutiri -Taxa pentru serviciile de reclamă ş 788
28 Art. 271. - Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 1760
29 Art. 270. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 1105
30 Art. 269. - Scutiri - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 1482
31 Art. 268. - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare 2225
32 Art. 267. - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare 2929
33 Art. 266. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor - Reguli generale 1086
34 Art. 265. - Plata taxei - Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 843
35 Art. 264. - Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport 3820
36 Art. 263. - Calculul taxei - Impozitul pe mijloacele de transport 5613
37 Art. 262. - Scutiri Impozitul pe mijloacele de transport 3072
38 Art. 261. - Impozitul pe mijloacele de transport - Reguli generale 1449
39 Art. 260. - Plata impozitului - Impozitul/taxa pe teren 1031
40 Art. 259. - Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului 1092
41 Art. 258. - Calculul impozitului pe teren 8899
42 Art. 257. - Scutiri- Impozitul pe teren 1630
43 Art. 256. - Impozitul şi taxa pe teren - Reguli generale 1469
44 Art. 255. -Plata impozitului - Impozitul/taxa pe clădiri 1784
45 Art. 254. - Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 1624
46 Art. 253. - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 2286
47 Art. 252. - Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 5961
48 Art. 250. - Scutiri Clădirile pentru care nu se datorează impozit, 3463
49 Art. 249. - Impozitul şi taxa pe clădiri - Reguli generale 1366
50 Art. 248. - Impozite şi taxe locale 1694
51 Art. 247. - Impozite şi taxe locale - Definiţii 1668