Echipa Contabilii.ro

legea_evaziunii_fiscale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 1390
2 Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. 1309
3 Art. 14. - Estimarea pe baza evidenţelor contribuabilului 1243
4 Art. 13. - Hotarare judecatoreasca definitiva 1394
5 Art. 12. - Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale 1303
6 Art. 11. - În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie. 1125
7 Art. 10. - Limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. 1246
8 Art. 9. - Infractiuni - fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale 1375
9 Art. 8. - Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datora 1306
10 Art. 7. - Deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special. 1480
11 Art. 6. - Reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. 1101
12 Art. 5. - Impiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale. 1004
13 Art. 4. - Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie 1131
14 Art. 3. - Fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă. 1055
15 Art. 2. - Terminologie evaziune fiscala 1152
16 Art. 1. - Dispoziţii generale 943