Echipa Contabilii.ro

sistem de contabilitate simplificat

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR" 1737
2 GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII" 1328
3 GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE" 2256
4 GRUPA 46 "DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI" 5576
5 GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI" 1676
6 GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE" 3299
7 GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE" 1854
8 GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE" 1866
9 GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE" 1721
10 GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE" 2101
11 CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI" 4856
12 CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI" 8156
13 CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" 3309
14 CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE" 3092
15 CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI" 3634
16 CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI" 2056
17 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT 2853
18 BILANŢ SIMPLIFICAT 2953
19 transpunere clasa 7 1216
20 transpunere clasa 6 1060
21 transpunere clasa 5 1108
22 transpunere clasa 4 1027
23 transpunere clasa 3 972
24 transpunere clasa 2 1000
25 transpunere clasa 1 1192
26 Planul de conturi simplificat 4802
27 PREVEDERI TRANZITORII REFERITOARE LA APLICAREA SISTEMULUI SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE 1076
28 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 886
29 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR 979
30 POLITICI CONTABILE 1372
31 Cheltuieli 1061
32 Venituri 986
33 VENITURI ŞI CHELTUIELI 935
34 Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile 2855
35 Alte rezerve 1035
36 Rezerve din reevaluare 940
37 Capital 975
38 CAPITAL ŞI REZERVE 1045
39 SUBVENŢII 932
40 PROVIZIOANE 1301
41 DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 993
42 DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 928
43 Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilanţiere 1259
44 TERŢI 975
45 Casa şi conturi la bănci 1098
46 Investiţii pe termen scurt 1020
47 Stocuri 1187
48 ACTIVE CIRCULANTE 1251
49 Imobilizări financiare 978
50 Imobilizări corporale 1018
51 Imobilizări necorporale 1100
52 ACTIVE IMOBILIZATE - Reguli de evaluare de bază 1134
53 Corectarea erorilor contabile 1266
54 Evenimente ulterioare datei bilanţului 909
55 PRINCIPII CONTABILE GENERALE 1216
56 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT 883
57 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE SIMPLIFICAT 997
58 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ SIMPLIFICAT 1128
59 FORMATUL BILANŢULUI SIMPLIFICAT 1181
60 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE 1143
61 ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE 1137
62 Plan de conturi - sistem de contabilitate simplificat 2391