Echipa Contabilii.ro

BULETIN CONTABIL

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 CECCAR: Despre organizare întâlniri de lucru cu părțile lucrărilor de expertiză contabilă judiciară 135
2 CECCAR: Evaluarea semestrială a stagiarilor anilor II și III 129
3 Biblioteca electronica - resurse pentru studiu 3275
4 www.Contabilii.RO 2990
5 IFRS & IAS PENTRU SECTORUL SERVICIILOR FINANCIARE (curs) 796
6 Scheme de tratament contabil 2996
7 ASE - Inscrierea la Doctorat: Contabilitate 1575
8 Informatii referitoare la pregatirea examenului de aptitudini CAFR - mai 2014 1357
9 Care sunt prevederile referitoare la subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelo 679
10 Care sunt criteriile de marime in functie de care entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a CEE 756
11 Care sunt categoriile de entitati care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 819
12 Care sunt actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in OMFP 3055/2009 982
13 Vreau sa invat contabilitate! 1546
14 Ce inseamna "a tine contabilitatea unei firme"? 1234
15 Facand o inventariere a actelor care modifica OMFP nr. 3055/2009, rezulta ca acesta este modificat de: 753
16 A aparut Cartea Legea contabilităţii comentată 1066
17 Probleme dificile de drept fiscal 1395
18 MFP: Despre certificarea declaratiilor fiscale incepand cu 2014 1543
19 Grup de lucru - pregatirea examenului de competente CAFR 2014 892
20 MFP: Ordinul nr. 2067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile 879
21 CAFR: Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională 1469
22 Subiecte date la CAFR examenul de competenta profesionala la CAFR - Proba scrisa din 23 noiembrie 2013 5580
23 PWC: Manual of accounting - IFRS 2014 1179
24 2014 IFRS (Blue Book)–Consolidated without early application–Now Available 1013
25 MFP: Modificari ANAF in 2014 813
26 MFP: înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 1620
27 MFP: Modificari la disciplina financiara in 2014 803
28 MFP: Modificari la consultanta fiscala in 2014 994
29 MFP: Modificari la sintagma pierderi contabile ref esalonari la plata 768
30 MFP: Modificari la Codul de procedură fiscală in 2014 841
31 MFP: Modificari la accize in 2014 1230
32 MFP: Modificari la TVA in 2014 747
33 MFP: Modificari la impozitul pe veniturile nerezidentilor in 2014 848
34 MFP; Modificari la impozitul pe venit in 2014 715
35 MFP: Modificari la impozitul pe profit in 2014 705
36 MFP: noi modificari de acte normative 875
37 CECCAR: Sesiuni de examen de acces la stagiu in 5 şi 12 octombrie 2014 1140
38 CECCAR: Principalele modificari ale Codului Fiscal pentru anul 2014 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15.11.2013 931
39 CAFR organizeaza test de acces la stagiu - sesiunea februarie 2014 830
40 organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 1535
41 FIDUCEA - reglementata in Codul fiscal 1273
42 Facilităţi fiscale aplicabile în cazul stingerii obligaţiilor fiscale restante la 31 august 2011 1497
43 Instituirea posibilităţii acordării eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 1530
44 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - INFRACTIUNI 1397
45 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - IMPOZITE SI TAXE LOCALE 1431
46 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - ACCIZE 1382
47 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - TVA 1306
48 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011- NEREZIDENTI 1097
49 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011- impozitul pe venit 1144
50 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - Depunerea declaraţiei de impozit pe profit 1126
51 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - Declararea şi plata impozitului pe profit 954
52 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - asocieri, ONG 1362
53 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - Contractul de fiducie 1384
54 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - impozitul pe profit 1048
55 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - generalitati 977
56 Testamentul, in contextul noul cod civil 3370
57 Donaţia, in contextul noului cod civil 5413
58 Posesia, in contextul noului cod civil 3476
59 Proprietatea publică, in contextul noului cod civil 2926
60 Administrarea bunurilor altuia, in contextul noului cod civil 1458
61 Contractul de fiducie, in contextul noului cod civil 2725
62 O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 1298
63 O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 1247
64 O.G. nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 1255
65 ORDIN MFP nr. 2.382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile 1344
66 OMFP nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi ale unor raportări financiare lunare în anul 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 1291
67 HG nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 1230
68 HG nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, publicată în Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2011; 1153
69 OUG nr. 29/2011 pentru reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011 1087
70 Ordinul ANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 956
71 Ordinul ANAF nr. 232/2011 privind procedura de predare/primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor 1194
72 Ordinul MFP nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare 1175
73 Ordinul ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 1109
74 Ordinul ANAF nr. 1080/2011 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili întrun cont unic 950
75 Hotărârea CECCAR nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superio 1108
76 Ordinul MFP nr. 1647/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte 948
77 Ordinul MFP nr. 1654/2011 pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin OMFP nr. 1.810/2010 883
78 Ordinul MFP nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 1575
79 Ordinul ANAF nr. 1752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.314/2007 1026
80 Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernul 1036
81 Hotărârea CCF nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea 1075
82 OMFP nr. 1688/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011 1202
83 ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2010. 1055
84 Ordinul MFP nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare 960
85 Ordinul ANAF nr.13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fisc 849
86 Ordinul ANAF nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 1158
87 OMFP nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 911
88 OMFP nr. 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile 1087