Echipa Contabilii.ro

BULETIN CONTABIL

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 CECCAR: Despre organizare întâlniri de lucru cu părțile lucrărilor de expertiză contabilă judiciară 32
2 CECCAR: Evaluarea semestrială a stagiarilor anilor II și III 23
3 Biblioteca electronica - resurse pentru studiu 3034
4 www.Contabilii.RO 2901
5 IFRS & IAS PENTRU SECTORUL SERVICIILOR FINANCIARE (curs) 771
6 Scheme de tratament contabil 2780
7 ASE - Inscrierea la Doctorat: Contabilitate 1433
8 Informatii referitoare la pregatirea examenului de aptitudini CAFR - mai 2014 1324
9 Care sunt prevederile referitoare la subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelo 643
10 Care sunt criteriile de marime in functie de care entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a CEE 731
11 Care sunt categoriile de entitati care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 784
12 Care sunt actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in OMFP 3055/2009 948
13 Vreau sa invat contabilitate! 1434
14 Ce inseamna "a tine contabilitatea unei firme"? 1154
15 Facand o inventariere a actelor care modifica OMFP nr. 3055/2009, rezulta ca acesta este modificat de: 728
16 A aparut Cartea Legea contabilităţii comentată 990
17 Probleme dificile de drept fiscal 1333
18 MFP: Despre certificarea declaratiilor fiscale incepand cu 2014 1496
19 Grup de lucru - pregatirea examenului de competente CAFR 2014 846
20 MFP: Ordinul nr. 2067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile 829
21 CAFR: Regulament de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională 1432
22 Subiecte date la CAFR examenul de competenta profesionala la CAFR - Proba scrisa din 23 noiembrie 2013 5433
23 PWC: Manual of accounting - IFRS 2014 1124
24 2014 IFRS (Blue Book)–Consolidated without early application–Now Available 969
25 MFP: Modificari ANAF in 2014 789
26 MFP: înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 1586
27 MFP: Modificari la disciplina financiara in 2014 768
28 MFP: Modificari la consultanta fiscala in 2014 961
29 MFP: Modificari la sintagma pierderi contabile ref esalonari la plata 737
30 MFP: Modificari la Codul de procedură fiscală in 2014 802
31 MFP: Modificari la accize in 2014 1203
32 MFP: Modificari la TVA in 2014 713
33 MFP: Modificari la impozitul pe veniturile nerezidentilor in 2014 813
34 MFP; Modificari la impozitul pe venit in 2014 691
35 MFP: Modificari la impozitul pe profit in 2014 675
36 MFP: noi modificari de acte normative 842
37 CECCAR: Sesiuni de examen de acces la stagiu in 5 şi 12 octombrie 2014 1088
38 CECCAR: Principalele modificari ale Codului Fiscal pentru anul 2014 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 15.11.2013 896
39 CAFR organizeaza test de acces la stagiu - sesiunea februarie 2014 792
40 organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 1491
41 FIDUCEA - reglementata in Codul fiscal 1251
42 Facilităţi fiscale aplicabile în cazul stingerii obligaţiilor fiscale restante la 31 august 2011 1459
43 Instituirea posibilităţii acordării eşalonării la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 1499
44 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - INFRACTIUNI 1363
45 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - IMPOZITE SI TAXE LOCALE 1400
46 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - ACCIZE 1323
47 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - TVA 1276
48 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011- NEREZIDENTI 1049
49 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011- impozitul pe venit 1099
50 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - Depunerea declaraţiei de impozit pe profit 1085
51 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - Declararea şi plata impozitului pe profit 915
52 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - asocieri, ONG 1336
53 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - Contractul de fiducie 1335
54 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - impozitul pe profit 1022
55 Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 29/2011 - generalitati 949
56 Testamentul, in contextul noul cod civil 3262
57 Donaţia, in contextul noului cod civil 5325
58 Posesia, in contextul noului cod civil 3366
59 Proprietatea publică, in contextul noului cod civil 2791
60 Administrarea bunurilor altuia, in contextul noului cod civil 1383
61 Contractul de fiducie, in contextul noului cod civil 2642
62 O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 1275
63 O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 1217
64 O.G. nr. 25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 1216
65 ORDIN MFP nr. 2.382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile 1294
66 OMFP nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi ale unor raportări financiare lunare în anul 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 1261
67 HG nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 1159
68 HG nr. 248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, publicată în Monitorul Oficial nr. 191 din 18 martie 2011; 1111
69 OUG nr. 29/2011 pentru reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 200 din 22 martie 2011 1047
70 Ordinul ANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 928
71 Ordinul ANAF nr. 232/2011 privind procedura de predare/primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor 1097
72 Ordinul MFP nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare 1128
73 Ordinul ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative 1085
74 Ordinul ANAF nr. 1080/2011 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili întrun cont unic 917
75 Hotărârea CECCAR nr. 215/2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului superio 1079
76 Ordinul MFP nr. 1647/2011 pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competenţelor legale, în locurile şi/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanţe şi/sau produse noi cu efecte 892
77 Ordinul MFP nr. 1654/2011 pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a fondurilor băneşti primite sub formă de donaţii pentru diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin OMFP nr. 1.810/2010 847
78 Ordinul MFP nr. 1649/2011 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 1527
79 Ordinul ANAF nr. 1752/2011 pentru completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.314/2007 983
80 Hotărârea Guvernului nr. 150/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernul 987
81 Hotărârea CCF nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea 1025
82 OMFP nr. 1688/2011 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2011 1153
83 ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2010. 1025
84 Ordinul MFP nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea OMFP 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare 936
85 Ordinul ANAF nr.13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) "Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fisc 813
86 Ordinul ANAF nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la OPANAF 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 301 "Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 1140
87 OMFP nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 877
88 OMFP nr. 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile 1067