Echipa Contabilii.ro

spete_impozit_pe_venit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 In cazul rascumpararii propriilor actiuni, sumele astfel distribuite sunt asimilate dividendelor? 1112
2 O persoana este administratorul unei societati comerciale, fiind in acelasi timp si asociatul unic al acesteia. Care este regimul fiscal al veniturilor astfel obtinute? 1071
3 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 731
4 Cum se impoziteaza veniturile din pariuri sportive pe Internet obtinute de o persoana fizica rezidenta romana, din strainatate? 934
5 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 711
6 Potrivit prevederilor art.771 din Codul fiscal contribuabilii datoreaza impozit la transferul dreptului de proprietate asupra terenului de orice fel, fara constructii. 1504
7 Care este modul de calcul al impozitului pe venit in cazul intocmirii unui certificat de mostenitor cu partaj succesorial? 957
8 Care este tratamentul fiscal al avansului achitat de o persoana juridica unei persoane fizice conform unui Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil? 1488
9 Trebuie sa se inregistreze la Administratia fiscala persoana care obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala? 1016
10 Care sunt reglementarile legale privind impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite obtinute din Romania? 914
11 Organizatorii de jocuri de noroc pot acorda premii promotionale jucatorilor? 1026
12 Persoanele cu handicap de gradul II accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venitul obtinut din cadrul unei asociatii familiale? 3823
13 Cum se calculeaza deducerile personale pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei si 3.000 lei? 1309
14 Se pot acorda scutiri de la plata impozitului pe veniturile din activitati independente, in functie de varsta si starea de sanatate a contribuabilului? 866
15 Care sunt reglementarile fiscale referitoare la deductibilitatea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale? 882
16 Cum se impun veniturile obtinute in baza contractelor de concesiune a unor terenuri, incheiate pentru o perioada de 49 ani, si care sunt termenele de plata a impozitului? 804
17 Cum se stabileste venitul estimat din cedarea folosintei bunurilor? 909
18 Care este modalitatea de plata a impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, respectiv de depunere a declaratiilor aferente, pentru punctele de lucru inregistrate, apartinand unei persoane juridice? 716
19 In cazul in care angajatorul nu a avut posibilitatea sa plateasca salariile, care este termenul de plata a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii? 1015
20 Se pot obtine precizari privind impozitarea primelor de vacanta? 865
21 Se pot depune declaratii rectificative pentru veniturile obtinute din activitati independente? 973
22 Este posibila deducerea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism achizitionat in baza unui contract de comodat, pentru exercitarea profesiei de avocat? 1050
23 In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate? 857
24 Cum se impoziteaza venitul administratorului unei societati comerciale? 1066
25 Am depus bani la o banca în cursul anului 2006. Stiu ca, incepand cu 1 ianuarie 2007, dobânzile acordate pentru depozitele la termen se impun cu o cota de 16%. Aceasta cota se aplica si pentru depozitul din 2006? 682
26 La ce tip de venituri se acorda deducerea personala? 962
27 Cum se impoziteaza persoanele fizice care realizeaza venituri platite de Asociatiile de proprietari/locatari? 811
28 Sunt afectat de un handicap, iar angajatorul mi-a retinut impozit pe salariu. A procedat corect? Daca nu, cum pot recupera banii retinuti drept impozit? 789
29 Un contribuabil a inchiriat un imobil, dar societatea respectiva nu si-a platit chiria. Proprietarul poate fi scutit de plata impozitului pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor? 704
30 Care este regimul fiscal al tichetelor cadou acordate de angajatori pentru salariati? 1032
31 Persoanele beneficiare ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, sunt scutite de plata impozitului pe veniturile din pensii? 597
32 Care este tratamentul fiscal al veniturilor sub forma de dividende distribuite actionarilor persoane fizice sau juridice? 1069
33 Care este regimul impozitului pe venitul din salarii aplicabil persoanelor cu handicap? 867
34 Cum se aplica legislatia in cazul veniturilor obtinute de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui contract sau conventie civila, incheiate potrivit Codului civil? 722
35 Se pot acorda compensatii banesti individuale, persoanelor disponibilizate prin concedieri colective? Care este modalitatea de impunere a acestora? 1076
36 In ce categorie de venituri se incadreaza venitul incasat ca urmare a incheierii unui contract de agent de asigurare? 1047
37 Cum se deduc cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizei tehnice judiciare? 823
38 Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care ani de pierdere sunt acoperiti conform art. 26 alin. (4) din Codul Fiscal al Romaniei? Doar perioada 01.01.2000 - 31.08.2001? Cu restul sumelor din contul "Rezultatul reportat" ce se intampla? 666
39 Cum se face retinerea la sursa ?i plata pe teritoriul României a impozitului pe venit pentru persoane nerezidente? 774
40 Este avantaj in natura chiria platita de un SRL, in baza unui contract de inchiriere intre o societate si un proprietar - persoana fizica, atunci cand locuinta respectiva serveste drept resedinta de serviciu pentru un cetatean strain angajat cu permis de 1152
41 Sunt beneficiara unei polite de asigurare mixta de viata si supliment de accidente, cu o prima lunara de 62 lei. Aceasta suma este cheltuiala deductibila? Care este “limita deductibila stabilita conform legii”? 739
42 O persoana fizica straina sau nerezidenta care cumpara sau dobandeste actiuni la o societate pe actiuni cu sediul in Romania trebuie sa plateasca impozit? Daca da, cum se procedeaza? 751
43 In ce conditii poate beneficia de scutirea de impozit pe venit o societate ce creaza programe pentru calculator, in conformitate cu art.55 alin.(4) lit.(l) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal? 699
44 Sunt deductibile cheltuielile efectuate si platite pentru achizitionarea unui cabinet medical? 1203
45 Persoanele fizice care nu sunt autorizate sa desfasoare o activitate economica, sunt obligate sa emita facturi pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor? 783
46 Cum se achita obligatiile fiscale referitoare la impozitul pe venit in cazul conventiilor civile? 773
47 Contribuabilii au obligatia declararii veniturilor din salarii realizate pe perioada angajarii, în cadrul unui an fiscal? 849
48 Exista posibilitatea depunerii unei declaratii rectificative pentru formularul “Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente”? 1002
49 Care sunt obligatiile declarative ale unei persoane care dobândeste, construieste sau înstraineaza o cladire si/sau un teren? 899
50 Care este interpretarea si aplicarea conditiei prevazute la art.103 lit.a) din Codul fiscal, referitoare la realizarea veniturilor, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale? 729
51 Intrebare: Care este data dobândirii efective a actiunilor de catre membrii asociatiilor salariale, în vederea determinarii regimului impozitarii câstigurilor obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobili 827
52 Se datoreaza impozit pe dividende în cazul transferului sumelor reprezentand alte rezerve la capitalul social? 1104
53 Se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate asupra platilor compensatorii acordate cu ocazia incetarii contractului individual de munca? 846
54 Cum se determina impozitul pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, pensii, activitati agricole, premii si din alte surse? 942
55 Care sunt obligatiile fiscale in cazul primirii unor sume de bani cu titlu de mostenire precum si a pensiei de urmas acordate de statul italian? 1321
56 Care este regimul fiscal al veniturilor obtinute de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul asociatiilor de proprietari? 827
57 Cum se efectueaza plata obligatiilor fiscale de catre marii contribuabili care nu au sediul social in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov? 1668
58 Sintagma “impozit pe venit pentru activitatea propie”, utilizata in Ordinul ministrului finantelor publice nr.516/2005 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili se refera la impozitul pe venit reglementat de Titlu 645
59 Cum se impoziteaza veniturile realizate de persoanele fizice pe baza de conventii/contracte civile? 918
60 In cazul pensionarilor care beneficiaza de o cota gratuita de energie electrica in calitate de fosti salariati in domeniul energiei electrice, cum se face evaluarea acestui avantaj in natura in vederea calcularii impozitului, precum si modul de calcul si 1707
61 Care este cota de impozitare a dividendelor care se vor plati în anul 2006? 884
62 Sunt scutite de la plata impozitului pe venit, persoanle fizice romane pentru activitati desfasurate in Romania cu finantare prin programe PHARE? 806
63 Contribuabilii care au realizat venituri impozabile in anul 2005 pot dona 2% din impozitul pe venit catre o entitate non-profit? 760
64 Care sunt solutiile date in aplicarea art.86, alin.(1) lit.c) si lit.d) privind cheltuielile de reabilitare a locuintei de domiciliu, din Legea nr.571/2003? 755
65 In cazul punctelor de lucru apartinand institutiilor publice, cui revine obligatia de plata a impozitului pe salarii pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul punctelor de lucru respective, si cine este beneficiarul acestor plati? 792
66 In ce conditii se face restituirea diferentelor de impozit rezultate in urma efectuarii operatiunilor de regularizare pentru anul 2004? 764
67 Este scutit de impozit venitul obtinut de o persoana cu handicap, venit obtinut in urma unei conventii civile? 884
68 Se pot acorda scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor? 799
69 Cum se impoziteaza veniturile din pariuri sportive pe Internet obtinute de o persoana fizica rezidenta romana, din strainatate? 877
70 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 667
71 Cum se stabileste impozitul pe veniturile din activitati independente, desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial? 733
72 Care este modul de impozitare a platilor compensatorii in cazul concedierilor individuale de munca? 808
73 Care sunt obligatiile fiscale referitoare la impozitul pe venit in cazul conventiilor civile incheiate intre o persoana juridica si o persoana fizica? 815
74 Se impoziteaza veniturile obtinute in urma unor tranzactii de tip FOREX? 854
75 Care este procedura pentru plata impozitului pe dividendele obtinute de un nerezident in Romania, cetatean canadian? 889
76 In cazul rascumpararii propriilor actiuni, sumele astfel distribuite sunt asimilate dividendelor? 887
77 Ce se intelege prin venituri din investitii obtinute de o persoana fizica? 812
78 Sunt scutit de la plata impozitului pe venitul din pensie, ca urmare a faptului ca sunt beneficiar a Legii 189/2000, referitoare la persoanele persecutate din motive politice? 681
79 Contractele de cesiune drepturi de autor se inregistreaza la organele fiscale? 1968
80 Sunt cuprinse elementele salariale precum sporurile, premiile si orele suplimentare in calculul bazei de impozitare a veniturilor din salarii sau asimilate salariilor? 746
81 Pot fi scutite persoanele fizice autorizate de la plata impozitului pe venitul din activitati independente, ca urmare a faptului ca sunt in varsta si bolnavi de diabet? 785
82 Daca o persoana cu handicap grav sau accentuat este incadrata cu contract de munca la doi angajatori, scutirea de la plata impozitului aferent veniturilor din salarii se aplica in ambele cazuri? 741
83 Beneficiaza veteranii si vaduvele de razboi de scutire la plata impozitului pe venitul din pensii? 848
84 Persoanele fizice cu handicap grav si accentuat beneficiazã de scutire la plata impozitului pe veniturile obtinute în baza unui contract de colaborare? 846
85 Se acorda scutiri la plata impozitului pe veniturile din pensiile care depasesc plafonul neimpozabil de 1.000 RON, realizate de persoanele cu handicap? 755
86 Am dat cu chirie un apartament. Unde trebuie sa platesc impozitul, la unitatea fiscala de care tine apartamentul, sau la cea de care tine domiciliul meu? 851
87 In cursul anului 2007 am realizat venituri din dividende. Trebuie sa depun declaratie de venit? 783
88 Ce impozit se retine in cazul unui salariat care realizeaza venituri in afara functiei de baza? 907
89 Care este regimul fiscal al cheltuielilor deductibile efectuate de proprietarul unui imobil care a fost inchiriat? 779
90 Un premiu banesc acordat unui salariat, aferent anului 2007 si platit in cursul lunii ianuarie 2008, se considera venit obtinut in 2007 sau in 2008? 780
91 Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 876