Echipa Contabilii.ro

spete_impozit_pe_venit

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 In cazul rascumpararii propriilor actiuni, sumele astfel distribuite sunt asimilate dividendelor? 1060
2 O persoana este administratorul unei societati comerciale, fiind in acelasi timp si asociatul unic al acesteia. Care este regimul fiscal al veniturilor astfel obtinute? 1036
3 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 691
4 Cum se impoziteaza veniturile din pariuri sportive pe Internet obtinute de o persoana fizica rezidenta romana, din strainatate? 879
5 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 664
6 Potrivit prevederilor art.771 din Codul fiscal contribuabilii datoreaza impozit la transferul dreptului de proprietate asupra terenului de orice fel, fara constructii. 1413
7 Care este modul de calcul al impozitului pe venit in cazul intocmirii unui certificat de mostenitor cu partaj succesorial? 927
8 Care este tratamentul fiscal al avansului achitat de o persoana juridica unei persoane fizice conform unui Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil? 1425
9 Trebuie sa se inregistreze la Administratia fiscala persoana care obtine venituri din drepturi de proprietate intelectuala? 973
10 Care sunt reglementarile legale privind impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite obtinute din Romania? 872
11 Organizatorii de jocuri de noroc pot acorda premii promotionale jucatorilor? 998
12 Persoanele cu handicap de gradul II accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venitul obtinut din cadrul unei asociatii familiale? 3746
13 Cum se calculeaza deducerile personale pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei si 3.000 lei? 1263
14 Se pot acorda scutiri de la plata impozitului pe veniturile din activitati independente, in functie de varsta si starea de sanatate a contribuabilului? 835
15 Care sunt reglementarile fiscale referitoare la deductibilitatea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale? 853
16 Cum se impun veniturile obtinute in baza contractelor de concesiune a unor terenuri, incheiate pentru o perioada de 49 ani, si care sunt termenele de plata a impozitului? 746
17 Cum se stabileste venitul estimat din cedarea folosintei bunurilor? 877
18 Care este modalitatea de plata a impozitelor si contributiilor aferente veniturilor din salarii, respectiv de depunere a declaratiilor aferente, pentru punctele de lucru inregistrate, apartinand unei persoane juridice? 680
19 In cazul in care angajatorul nu a avut posibilitatea sa plateasca salariile, care este termenul de plata a impozitului si contributiilor aferente veniturilor din salarii? 961
20 Se pot obtine precizari privind impozitarea primelor de vacanta? 819
21 Se pot depune declaratii rectificative pentru veniturile obtinute din activitati independente? 948
22 Este posibila deducerea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism achizitionat in baza unui contract de comodat, pentru exercitarea profesiei de avocat? 1024
23 In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate? 830
24 Cum se impoziteaza venitul administratorului unei societati comerciale? 1031
25 Am depus bani la o banca în cursul anului 2006. Stiu ca, incepand cu 1 ianuarie 2007, dobânzile acordate pentru depozitele la termen se impun cu o cota de 16%. Aceasta cota se aplica si pentru depozitul din 2006? 656
26 La ce tip de venituri se acorda deducerea personala? 931
27 Cum se impoziteaza persoanele fizice care realizeaza venituri platite de Asociatiile de proprietari/locatari? 784
28 Sunt afectat de un handicap, iar angajatorul mi-a retinut impozit pe salariu. A procedat corect? Daca nu, cum pot recupera banii retinuti drept impozit? 765
29 Un contribuabil a inchiriat un imobil, dar societatea respectiva nu si-a platit chiria. Proprietarul poate fi scutit de plata impozitului pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor? 679
30 Care este regimul fiscal al tichetelor cadou acordate de angajatori pentru salariati? 988
31 Persoanele beneficiare ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, sunt scutite de plata impozitului pe veniturile din pensii? 580
32 Care este tratamentul fiscal al veniturilor sub forma de dividende distribuite actionarilor persoane fizice sau juridice? 1024
33 Care este regimul impozitului pe venitul din salarii aplicabil persoanelor cu handicap? 842
34 Cum se aplica legislatia in cazul veniturilor obtinute de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui contract sau conventie civila, incheiate potrivit Codului civil? 685
35 Se pot acorda compensatii banesti individuale, persoanelor disponibilizate prin concedieri colective? Care este modalitatea de impunere a acestora? 1034
36 In ce categorie de venituri se incadreaza venitul incasat ca urmare a incheierii unui contract de agent de asigurare? 1009
37 Cum se deduc cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizei tehnice judiciare? 783
38 Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care ani de pierdere sunt acoperiti conform art. 26 alin. (4) din Codul Fiscal al Romaniei? Doar perioada 01.01.2000 - 31.08.2001? Cu restul sumelor din contul "Rezultatul reportat" ce se intampla? 643
39 Cum se face retinerea la sursa ?i plata pe teritoriul României a impozitului pe venit pentru persoane nerezidente? 749
40 Este avantaj in natura chiria platita de un SRL, in baza unui contract de inchiriere intre o societate si un proprietar - persoana fizica, atunci cand locuinta respectiva serveste drept resedinta de serviciu pentru un cetatean strain angajat cu permis de 1124
41 Sunt beneficiara unei polite de asigurare mixta de viata si supliment de accidente, cu o prima lunara de 62 lei. Aceasta suma este cheltuiala deductibila? Care este “limita deductibila stabilita conform legii”? 688
42 O persoana fizica straina sau nerezidenta care cumpara sau dobandeste actiuni la o societate pe actiuni cu sediul in Romania trebuie sa plateasca impozit? Daca da, cum se procedeaza? 728
43 In ce conditii poate beneficia de scutirea de impozit pe venit o societate ce creaza programe pentru calculator, in conformitate cu art.55 alin.(4) lit.(l) din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal? 677
44 Sunt deductibile cheltuielile efectuate si platite pentru achizitionarea unui cabinet medical? 1164
45 Persoanele fizice care nu sunt autorizate sa desfasoare o activitate economica, sunt obligate sa emita facturi pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor? 752
46 Cum se achita obligatiile fiscale referitoare la impozitul pe venit in cazul conventiilor civile? 736
47 Contribuabilii au obligatia declararii veniturilor din salarii realizate pe perioada angajarii, în cadrul unui an fiscal? 811
48 Exista posibilitatea depunerii unei declaratii rectificative pentru formularul “Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente”? 958
49 Care sunt obligatiile declarative ale unei persoane care dobândeste, construieste sau înstraineaza o cladire si/sau un teren? 864
50 Care este interpretarea si aplicarea conditiei prevazute la art.103 lit.a) din Codul fiscal, referitoare la realizarea veniturilor, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale? 696
51 Intrebare: Care este data dobândirii efective a actiunilor de catre membrii asociatiilor salariale, în vederea determinarii regimului impozitarii câstigurilor obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobili 800
52 Se datoreaza impozit pe dividende în cazul transferului sumelor reprezentand alte rezerve la capitalul social? 1069
53 Se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate asupra platilor compensatorii acordate cu ocazia incetarii contractului individual de munca? 797
54 Cum se determina impozitul pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, pensii, activitati agricole, premii si din alte surse? 913
55 Care sunt obligatiile fiscale in cazul primirii unor sume de bani cu titlu de mostenire precum si a pensiei de urmas acordate de statul italian? 1251
56 Care este regimul fiscal al veniturilor obtinute de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul asociatiilor de proprietari? 800
57 Cum se efectueaza plata obligatiilor fiscale de catre marii contribuabili care nu au sediul social in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov? 1608
58 Sintagma “impozit pe venit pentru activitatea propie”, utilizata in Ordinul ministrului finantelor publice nr.516/2005 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili se refera la impozitul pe venit reglementat de Titlu 618
59 Cum se impoziteaza veniturile realizate de persoanele fizice pe baza de conventii/contracte civile? 894
60 In cazul pensionarilor care beneficiaza de o cota gratuita de energie electrica in calitate de fosti salariati in domeniul energiei electrice, cum se face evaluarea acestui avantaj in natura in vederea calcularii impozitului, precum si modul de calcul si 1618
61 Care este cota de impozitare a dividendelor care se vor plati în anul 2006? 847
62 Sunt scutite de la plata impozitului pe venit, persoanle fizice romane pentru activitati desfasurate in Romania cu finantare prin programe PHARE? 778
63 Contribuabilii care au realizat venituri impozabile in anul 2005 pot dona 2% din impozitul pe venit catre o entitate non-profit? 741
64 Care sunt solutiile date in aplicarea art.86, alin.(1) lit.c) si lit.d) privind cheltuielile de reabilitare a locuintei de domiciliu, din Legea nr.571/2003? 722
65 In cazul punctelor de lucru apartinand institutiilor publice, cui revine obligatia de plata a impozitului pe salarii pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul punctelor de lucru respective, si cine este beneficiarul acestor plati? 744
66 In ce conditii se face restituirea diferentelor de impozit rezultate in urma efectuarii operatiunilor de regularizare pentru anul 2004? 735
67 Este scutit de impozit venitul obtinut de o persoana cu handicap, venit obtinut in urma unei conventii civile? 853
68 Se pot acorda scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor? 780
69 Cum se impoziteaza veniturile din pariuri sportive pe Internet obtinute de o persoana fizica rezidenta romana, din strainatate? 851
70 Care este tratamentul fiscal aplicat unui agent economic care nu mai are personalitate juridica, trecand in categoria asocierilor fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice? 618
71 Cum se stabileste impozitul pe veniturile din activitati independente, desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial? 713
72 Care este modul de impozitare a platilor compensatorii in cazul concedierilor individuale de munca? 784
73 Care sunt obligatiile fiscale referitoare la impozitul pe venit in cazul conventiilor civile incheiate intre o persoana juridica si o persoana fizica? 779
74 Se impoziteaza veniturile obtinute in urma unor tranzactii de tip FOREX? 823
75 Care este procedura pentru plata impozitului pe dividendele obtinute de un nerezident in Romania, cetatean canadian? 860
76 In cazul rascumpararii propriilor actiuni, sumele astfel distribuite sunt asimilate dividendelor? 854
77 Ce se intelege prin venituri din investitii obtinute de o persoana fizica? 782
78 Sunt scutit de la plata impozitului pe venitul din pensie, ca urmare a faptului ca sunt beneficiar a Legii 189/2000, referitoare la persoanele persecutate din motive politice? 650
79 Contractele de cesiune drepturi de autor se inregistreaza la organele fiscale? 1882
80 Sunt cuprinse elementele salariale precum sporurile, premiile si orele suplimentare in calculul bazei de impozitare a veniturilor din salarii sau asimilate salariilor? 714
81 Pot fi scutite persoanele fizice autorizate de la plata impozitului pe venitul din activitati independente, ca urmare a faptului ca sunt in varsta si bolnavi de diabet? 760
82 Daca o persoana cu handicap grav sau accentuat este incadrata cu contract de munca la doi angajatori, scutirea de la plata impozitului aferent veniturilor din salarii se aplica in ambele cazuri? 708
83 Beneficiaza veteranii si vaduvele de razboi de scutire la plata impozitului pe venitul din pensii? 819
84 Persoanele fizice cu handicap grav si accentuat beneficiazã de scutire la plata impozitului pe veniturile obtinute în baza unui contract de colaborare? 820
85 Se acorda scutiri la plata impozitului pe veniturile din pensiile care depasesc plafonul neimpozabil de 1.000 RON, realizate de persoanele cu handicap? 719
86 Am dat cu chirie un apartament. Unde trebuie sa platesc impozitul, la unitatea fiscala de care tine apartamentul, sau la cea de care tine domiciliul meu? 815
87 In cursul anului 2007 am realizat venituri din dividende. Trebuie sa depun declaratie de venit? 749
88 Ce impozit se retine in cazul unui salariat care realizeaza venituri in afara functiei de baza? 877
89 Care este regimul fiscal al cheltuielilor deductibile efectuate de proprietarul unui imobil care a fost inchiriat? 753
90 Un premiu banesc acordat unui salariat, aferent anului 2007 si platit in cursul lunii ianuarie 2008, se considera venit obtinut in 2007 sau in 2008? 744
91 Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 854