Echipa Contabilii.ro

Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 2214
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 7534
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2464
4 Fondurile unei institutii publice 3097
5 Capitalurile unei institutii publice 1466
6 Provizioane 2255
7 Instrumentele datoriei publice locale 1261
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1309
9 Datoria publica locala- Definitie 2048
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 1086
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 835
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2329
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1843
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1226
15 Ajustari pentru depreciere 1054
16 Momentul inregistrarii 1214
17 Decontarile între institutiile publice 1119
18 Conturi de regularizare si asimilate 2086
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1800
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 999
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 2077
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 1093
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2566
24 Clienti si conturi asimilate 1404
25 Furnizori si conturi asimilate 1533
26 Terti 1014
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1428
28 Viramente interne 1174
29 Disponibil al fondurilor speciale 1012
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 1076
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2453
32 Acreditive 899
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2277
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 1059
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1225
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1708
37 . Investitii pe termen scurt 1252
38 Stocuri 5225
39 Active curente (circulante) 2092
40 Active financiare 4789
41 Active fixe corporale 12874
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 1333
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1246
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 2087
45 Contul de executie bugetara 2109
46 Reguli generale de evaluare 1355
47 Corectarea erorilor contabile 1303
48 Comparabilitatea informatiilor 977
49 Politici contabile 1468
50 Principii contabile 1747
51 Anexele la situatiile financiare 1099
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1166
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 3160
54 Contul de rezultat patrimonial 2352
55 Bilantul 1284
56 Componenta Situatiilor Financiare 1218
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 1109
58 Exercitiul financiar 1108
59 Sistemul informatic 1030
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1875
61 Balanta de verificare 2375
62 Registrele de contabilitate 1476
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1314
64 Documente justificative- prevederi generale 1151
65 Moneda si cursul de inregistrare 1217
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2577
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1319
68 Obiectul contabilitatii publice 2225
69 Conturi anuale de executie 1387
70 Coduri IBAN 2565
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2461