Echipa Contabilii.ro

Contabilitate_bugetara

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere 2124
2 CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 7255
3 Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2319
4 Fondurile unei institutii publice 2954
5 Capitalurile unei institutii publice 1411
6 Provizioane 2116
7 Instrumentele datoriei publice locale 1187
8 Contractarea si garantarea datoriei publice locale 1253
9 Datoria publica locala- Definitie 1913
10 Instrumentele datoriei publice guvernamentale 1040
11 Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 783
12 Datoria publica guvernamentala - Definitie 2210
13 Datorii pe termen lung (necurente) 1753
14 Datorii pe termen scurt (curente) 1148
15 Ajustari pentru depreciere 1013
16 Momentul inregistrarii 1133
17 Decontarile între institutiile publice 1073
18 Conturi de regularizare si asimilate 1941
19 Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 1674
20 Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 963
21 Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 1984
22 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 1056
23 Contabilitatea decontarilor cu personalul 2458
24 Clienti si conturi asimilate 1330
25 Furnizori si conturi asimilate 1446
26 Terti 978
27 Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile 1353
28 Viramente interne 1118
29 Disponibil al fondurilor speciale 945
30 Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 1024
31 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2311
32 Acreditive 865
33 Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice 2213
34 Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 1001
35 Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 1151
36 Casa, conturi la trezoreria statului si banci 1609
37 . Investitii pe termen scurt 1165
38 Stocuri 4838
39 Active curente (circulante) 1993
40 Active financiare 4517
41 Active fixe corporale 12189
42 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT - activele 1233
43 Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica 1191
44 Intocmirea Contului de executie bugetara 1971
45 Contul de executie bugetara 1978
46 Reguli generale de evaluare 1259
47 Corectarea erorilor contabile 1212
48 Comparabilitatea informatiilor 936
49 Politici contabile 1391
50 Principii contabile 1614
51 Anexele la situatiile financiare 1031
52 Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 1120
53 Situatia fluxurilor de trezorerie 3022
54 Contul de rezultat patrimonial 2227
55 Bilantul 1218
56 Componenta Situatiilor Financiare 1155
57 Pentru institutiile publice, documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli, il reprezinta situatiile financiare 1049
58 Exercitiul financiar 1033
59 Sistemul informatic 964
60 Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1774
61 Balanta de verificare 2244
62 Registrele de contabilitate 1408
63 Forma de inregistrare in contabilitate 1262
64 Documente justificative- prevederi generale 1075
65 Moneda si cursul de inregistrare 1155
66 Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 2421
67 Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. 1266
68 Obiectul contabilitatii publice 2064
69 Conturi anuale de executie 1291
70 Coduri IBAN 2381
71 Reglementări în domeniul contabilitătii publice, norme metodologice, precizări şi instructiuni contabile 2369