Echipa Contabilii.ro

examen_ceccar_2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Subiecte examen CECCAR - Varianta nr.14/2011 3611
2 Subiecte Contabilitate examen CECCAR var. 1/2011 1782
3 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EXPERTIZA CONTABILA 20661
4 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - EVALUARE ECONOMICA 17668
5 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - DOCTRINA SI DEONTOLOGIE 18863
6 Intrebari si raspunsuri - Examen CECCAR 2012 - AUDIT 13968
7 Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale? 1320
8 Relatiile profesionistilor contabili cu clientii. 994
9 Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare? 1311
10 Relatiile cu ceilalti membrii – Acceptarea de noi misiuni. 1086
11 Prin ce se deosebeste o misiune de audit bazata pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar? 1122
12 Prezentati cum se determine impozitui pe mijioacele de transport achizitionate in cursul anului. 839
13 Prezentati cel putin sapte caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual. 870
14 Enumerati impozitele si taxele locale. 840
15 Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? 1076
16 Cum se stabilesc platile anticipate de impozit in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor? 878
17 Raspunderea disciplinara. 749
18 Care este regimul fiscal al pierderilor in cazul veniturilor realizate de persoanele fizice? 710
19 Enumerati situatiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decent si bun-gust pentru o actiune de promovare. 719
20 Ce venituri se supun regularizării în anul următor realizării lor? 1075
21 Prezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea actiunilor în anul 2009 si apoi în anul 2010. 749
22 Păstrarea arhivelor clientului. 1036
23 Prezentati deducerile personale în cazul impozitului pe salarii. 825
24 Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care venitul net nu se determină în sistem real. 652
25 Prezentati care sunt cheltuielile deductibile/forfetare în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul în care venitul net nu se determină în sistem real. 670
26 Criterii de stabilire a onorariilor. 891
27 Despre respectarea standardelor si normelor profesionale. 882
28 Competenta profesională si responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. 851
29 Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii. 762
30 In ce constă înregistrarea unei persoane fizice la organele fiscale pentru veniturile realizate. Care sunt categoriile de venituri pentru care persoanele fizice trebuie să se înregistreze la organele fiscale. 840
31 Relaţiile cu ceilalţi membri - înlocuirea cu un alt liber-profesionist contabil. 919
32 Precizaţi care sunt categoriile de venituri realizate de persoanele fizice ce se supun impozitului pe venit şi care sunt cotele de impozitare aferente. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 810
33 Relaţiile cu ceilalţi membri – Acceptarea de noi misiuni. 686
34 Explicaţi comportamentul profesionistului contabil într-o activitate de consilier fiscal. 803
35 Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere. 1066
36 Care sunt factorii de care trebuie să se ţină seama atunci când se apreciază respectarea regulilor de etică în ceea ce priveşte integritatea şi obiectivitatea? 672
37 Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? 1002
38 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 703
39 Conflicte de interese. Care sunt circumstanţele de care trebuie sa se ţină seama? 897
40 Ce obligatii are din punct de vedere fiscal o persoana fizica ce achizitioneaza un imobil? 762
41 Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili? 920
42 Plata lucrărilor, modul de stabilire a onorariilor. 744
43 Definirea independenţei potrivit reglementărilor Corpului. 824
44 Calitatea lucrărilor şi autocontrolul. 1040
45 Confidenţialitatea; care sunt obligaţiile profesionistului contabil? 1194
46 Ce semnifica competenta profesionala si prudenta? 1184
47 Onorariile şi independenţa. 1213
48 Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă. 607
49 Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? 1187
50 Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? 1147
51 Competenţa profesională şi responsabilitatea când se utilizează lucrările unui alt expert. 723
52 Ce sunt serviciile profesionale? 870
53 Care sunt restrictiile în promovarea serviciilor de către profesioniştii 951
54 Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continuă. 1077
55 Rolul organismului profesional pentru asigurarea calităţii serviciilor profesionale. 832
56 Ce sunt serviciile profesionale? 830
57 Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor. 959
58 Cum se explica rolul social al profesionstilor contabili? 897
59 Măsuri de protecţie împotriva ameninţărilor la adresa independenţei. 793
60 Explicaţi relaţia dintre etică şi calitatea în profesia contabilă. 807
61 Amenintari la adresa independentei. 715
62 Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? 731
63 Conceptul de independenta si tipurile de independenta 1285
64 Care este finalitatea expertizelor contabile? 959
65 Despre respectarea standardelor si normelor profesionale 1048
66 Ce declaratie trebuie depusă anual de contribuabili pentru impozitul pe profit si care sunt termenele de depunere? 768
67 Despre profesionalism. 860
68 Care este sediul materiei reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? 824
69 Despre competenta profesionala si prudenta 822
70 Ce reprezinta din punctul de vedere al impozitului pe profit creditul fiscal extern? 1016
71 Despre obiectivitate. 844
72 Prezentati care este regimul pierderilor fiscale în cazul impozitului pe profit. 823
73 Despre integritate. 812
74 Prezentati regimul deductibilitatii în cazul provizioanelor. 992
75 Codul etic IFAC; rol, structură. 1547
76 Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare? 702
77 Necesitatea unui cod etic al profesiei contabile. 740
78 Ce reprezintă valoarea fiscală a unui mijioc fix. În cazul în care se vinde la un pret mai mic decât valoarea rdmasă neamortizată fiscal, aceasta este deductibilă la determinarea impozitului pe profit? 900
79 Aspecte conceptuale privind etica. 862
80 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite de un mijioc fix pentru a fi deductible amortizarea fiscal. 710
81 Despre Standardele Internationale de Audit. 849
82 Prezentati regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile. 1196
83 Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. 700
84 Prezentati regimul fiscal in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea. 1161
85 Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public. 742
86 Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii. 735
87 Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile? 791
88 Dati 3 exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitata. 845
89 In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea? 1315
90 Dati 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul în care se efectueaza. 819
91 Care sunt deosebirile fundamentale între auditul intern si auditul statutar? 1459
92 Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor în vederea determinării impozitului pe profit. Daţi unele exemple în urma cărora pot rezulta elemente similare veniturilor şi cheltuielilor. 1164
93 Ce este auditul intern? 735
94 Prezentati cum se determine impozitui pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe langa venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazin s/i venituri din activitatea unui bar de noapte. 680
95 Care sunt aşteptările publicului de la un audit statutar? 942
96 Precizati în ce conditii datorează organizatiile non - profit impozit pe profit si cum se determine acesta. 710
97 Ce întelegeti prin audit în general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? 1003
98 Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecarei categorii sfera de cuprindere a impozitului. 1087
99 Cum se clasifică profesioniştii contabili? 1273