Echipa Contabilii.ro

Expertize_contabile

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Model de cerere pentru prelungirea termenului si majorarea onorariului 1186
2 Regulament de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 971
3 Regulament privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat 980
4 Hotărâre nr. 115/2008 pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 733
5 Codul privind Conduita Etică şi Profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România 908
6 Ordonanţă nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 875
7 Care este procedura de lucru / metodologia auditorilor de calitate în activitatea de auditare a expertizelor contabile? 1187
8 Enumeraţi principiile fundamentale pe care se bazează auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. 1402
9 Enumeraţi obiectivele la care trebuie să răspundă auditul de calitate în domeniul calităţii serviciilor contabile. 757
10 Anexele raportului de expertiză contabilă. 966
11 Semnarea raportului de expertiză contabilă. 867
12 Care sunt documentele care se pot încadra ca „material documentar” în cazul unei expertize judiciare? 895
13 Care este conţinutul Capitolului II al Raportului de expertiză contabilă? 832
14 Ce trebuie să conţină Capitolul I al raportului de expertiză contabilă (Introducerea)? 953
15 În cazul reglementărilor procedurale şi al normelor profesionale, care are prioritate? Comentaţi. 748
16 Detaliaţi elementele de cuprins(paragrafele) ale capitolului „Desfăşurarea expertizei contabile”din raportul de expertiză contabilă. 697
17 Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului „Concluzii”din raportul de expertiză contabilă. 911
18 Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile 1142
19 Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila: 753
20 Care sunt condiţiile în care se impune redactarea capitolului „Considerente personale” în raportul de expertiză contabilă judiciară? 867
21 Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate 860
22 Comentaţi următoarele obiective(întrebări) puse în cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penală 779
23 Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă îin cauze civile şi penale 761
24 Efectuarea unei noi expertize şi suplimentul la expertiză (cine dispune ceasta, în ce situaţie se dispune, drepturile şi obligaţiile expertului în situaţia menţionată). 3715
25 Care sunt elementele menţionate de instanţă în încheierea de şedinţă a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil în vederea efectuării unei expertize judiciare? 1354
26 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze penale. Cine dispune numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmite 611
27 Numirea experţilor contabili în vederea efectuării expertizelor judiciare în cauze civile. Cine dispune numirea expertului contabil?Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, care este procedura de transmite 631
28 Poate fi anulat un raport de expertiză judiciară?Dar unul de expertiză extrajudiciară?Comentaţi. 903
29 Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari 1004
30 Care este reglementarea profesională de stabilire a onorariilor experţilor contabili pentru activitatea desfăşurată? 806
31 Criterii de stabilire a onorariilor. 1087
32 Detaliaţi procedura depunerii expertizei contabile extrajudiciare. 717
33 Detaliaţi procedura depunerii raportului de expertiză contabilă judiciară. 1060
34 Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? 976
35 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. Care este procedura de urmat în această situaţie? 903
36 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi? 1291
37 Expertul contabil numit de organul de cercetare penală sau de instanţă poate convoca sau poate lua legătura cu părţile. Care este procedura de urmat în această situaţie? 606
38 Care este procedura de întocmire şi semnare a raportului de expertiză judiciară într-o cauză penală în care sunt numiţi, de organul de cercetare penală sau de instanţă, mai mulţi experţi? 731
39 Cum credeţi că trebuie să procedeze un expert contabil care este solicitat de un client să înlocuiască un alt liber-profesionist contabil care îşi desfăşoară misiunea conform unui contract încheiat în acord cu prevederile legale? 832
40 Expertul recomandat de parte. 748
41 Răspunderea contravenţională sau administrativă a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. 792
42 Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiză judiciară, în cauze penale, conform prevederilor legale. 749
43 Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare in cauza penală. 928
44 Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile 808
45 Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile 771
46 Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdiţtia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil 897
47 Enumeraţi cel puţin 10 fapte care constituie abatere disciplinară şi sunt sancţionate de Comisiile de disciplină, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al CECCAR. 731
48 Răspunderea disciplinară a expertului contabil în desfăşurarea activităţii profesionale. 725
49 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi(este duşmănie între vărul său şi vărul une 640
50 Ce se înţelege prin „abţinerea” unui expert contabil numit să efectueze o expertiză judiciară într-o cauză?Cine sesizează această situaţie, în ce termen şi sub ce formă? 1040
51 Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară care a constatat, după ce a consultat dosarul cauzei, că se află în incompatibilitate cu una dintre părţi?Cui sesizează această situaţie, în ce ter 833
52 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă,, în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei expertize contabile j 618
53 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză civilă, cerere de apel, în situaţia în care după ce a fost înştiinţat despre numirea cu privirea la efectuarea unei experti 753
54 Precizaţi care este procedura pe care trebuie să o urmeze un expert contabil numit să efectueze o expertiză contabilă într-o cauză penală , în situaţia în care după ce a fost convocat de organul de urmărire penală în vederea efectuării unei expertize judi 646
55 Enumeraţi situaţiile în care poate fi recuzat expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 644
56 Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definiţie, procedură. 2228
57 Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în vederea soluţionării cauzei aflate spre judecare. 981
58 Care sunt persoanele care, conform prevederilor legale în vigoare, pot efectua expertize contabile? 780
59 Care sunt calităţile esenţiale pe care trebuie să le aibă experţii contabili, calităţi care sunt evidenţiate şi pe sigla CECCAR? 1586
60 Care este procedura de înscriere a experţilor contabili în „Listele cuprinzând experţii contabili pe specializări”, care se transmit Ministerului Justiţiei în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea expertizei contabile judiciare, 642
61 Procedura administrării probei cu expertiză contabilă judiciară. 695
62 Poate fi refuzată efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivaţi. 818
63 Măsurile dispuse de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei în situaţia refuzului efectuării expertizei contabile judiciare de către expertul contabil. 722
64 Comentaţi cum procedaţi în situaţia în care în cauza în care aţi fost numit să efectuaţi expertiza judiciară există lucrări de expertiză efectuate anterior. 962
65 Redactaţi un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare 743
66 Explicaţiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocării şi primite de la părţile interesate în expertiză constituie material documentar? Motivaţi. 699
67 Din ce se compune materialul documentar pe care îl poate studia expertul contabil numit să efectueze o expertiză contabilă judiciară într-o cauză civilă. Dar într-o cauză penală? 1749
68 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la supravegherea lucrărilor de expertiză contabilă. 584
69 Consideraţii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertizele contabile referitoare la delegarea lucrărilor de expertiză contabilă. 679
70 Ce trebuie să cuprindă dosarul de lucru al expertului contabil în ceea ce priveşte documentarea expertizelor contabile? 1214
71 Necesitatea documentării lucrărilor privind expertizele contabile. 750
72 Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la expertizele contabile? 1066
73 Consideraţii despre forţa probantă a expertizei contabile judiciare. 1419
74 Obligaţia efectuării expertizei de către expertul numit de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei. 810
75 Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată poate dispune efectuarea unei expertize?Motivaţi. 737
76 Contractarea expertizei contabile. 880
77 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura juridică? 825
78 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de natura principalului obiectiv/principalelor obiective stabilite de organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei? 610
79 Cum se clasifică expertizele contabile în funcţie de scopul principal în care au fost solicitate? 733
80 Care sunt criteriile după care se clasifică expertizele contabile? 738
81 Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? 1651
82 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă judiciară. 820
83 Trăsăturile care particularizează expertiza contabilă extrajudiciară. 686
84 Cum definiţi expertiza contabilă? Dar expertiza contabilă judiciară? 819
85 Independenţa absolută şi independenţa relativă în care se poate afla un expert contabil. Exemplificaţi şi explicaţi cel puţin o situaţie în care un expert contabil se poate afla într-o relaţie de independenţă relativă. 1410
86 Cum comentaţi sintagma „Ştiinţă, independenţă, moralitate” înscrisă pe sigla (logoul) CECCAR? 1104
87 Care sunt principiile deontologice pe care trebuie să le respecte expertul contabil în activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare? 1145
88 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile extrajudiciare? 647
89 Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului profesional şi confidenţialitatea profesională a expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare? 1003
90 Comentaţi norma de comportament profesional ” secretul profesional şi confedinţialitatea expertului contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 609
91 Comentaţi norma de comportament profesional ” competenţa expertului contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 688
92 Comentaţi norma de comportament profesional ” resposabilitatea efectuării expertizelor contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 611
93 Comentaţi norma de comportament profesional ” calitatea expertizelor contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 733
94 Comentaţi norma de comportament profesional ” independenţa expertului contabil”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 976
95 Comentaţi norma de comportament profesional ” acceptarea expertizelor contabile”, specifică misiunilor cu privire la expertizele contabile. 676
96 Enumeraţi normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. 848
97 Care este sediul reglementărilor procedurale cu privire la expertizele contabile judiciare? 763
98 Care este sediul reglementărilor profesionale cu privire la expertizele contabile? 774
99 Care este sediul reglementărilor legale cu privire la expertizele contabile? 792
100 Care sunt tipurile de reglementări cu privire la expertizele contabile? 865