Echipa Contabilii.ro

Intrebari si raspunsuri ANAF

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Operatiunea constand in elaborarea unui contract de vanzare sau de cumparare a unui bun imobil 2074
2 Interpretarea conceptului de "servicii efectuate in legatura cu bunuri imobile" 1330
3 Ce contribuţii sociale obligatorii datorează o societate comercială pentru sumele platite administratorului cu care au încheiat contracte potrivit legii? 1348
4 Se datorează contribuţie pentru şomaj în cazul raporturilor de muncă sau de serviciu suspendate, potrivit legii? 1137
5 Cum se calculează şi se declară contribuţiile aferente drepturilor salariale acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, acordate în anul 2011 pentru perioade anterioare? 1072
6 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil veniturilor neimpozabile din agricultura, obtinute de persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice? 867
7 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, in ceea ce priveste calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate, pentru veniturile realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare 967
8 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil in cazul veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor – arenda? 1065
9 PFA, ÎI şi ÎF care realizează venituri numai în baza contractelor de agent au obligaţia depunerii Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii - formularul 600? 1050
10 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil veniturilor neimpozabile din agricultura, obtinute de persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice? 809
11 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, in ceea ce priveste calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate, pentru veniturile realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare 773
12 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil in cazul veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor – arenda? 824
13 Se datoreaza contributii sociale individuale in situatia in care o asociatie nonprofit acorda salariatilor sai diurna peste limita legala? 930
14 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil in cazul platilor compensatorii acordate in urma concedierilor colective, stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate? 797
15 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, in cazul administratorilor care obtin venituri in baza contractelor de administrare, prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sist 764
16 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil in cazul veniturilor obtinute de presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorii asociatiei de proprietari? 740
17 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil in cazul indemnizatiilor de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti? 698
18 Care este modalitatea de calcul si momentul la care se vireaza contributiile sociale aferente sumelor reprezentand drepturi salariale, stabilite prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile? 869
19 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil indemnizatiilor personalului incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta? 757
20 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil veniturilor obtinute in baza contractelor de agent? 840
21 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, in cazul veniturilor obtinute din cesiunea drepturilor de autor? 893
22 Care este organul fiscal competent pentru verificarea existentei faptice a spatiului aferent sediului social şi, dupa caz, a sediilor secundare declarate pentru societaţile comerciale care solicita inregistrarea in scopuri de TVA ? 788
23 Regim TVA la procedura vamala simplificata 1064
24 Cum se aplica masurile de simplificare in domeniul TVA la livrarea de lingouri de aluminiu? 1055
25 In situatia in care in anul 2007 s-au emis facturi de livrare de material lemnos pentru care nu s-au aplicat masurile de simplificare, care este modalitatea de corectare a facturilor emise cu TVA? 761
26 Facturi cu semn minus/plus 1192
27 Care este procedura de anulare a inregistrarii societatii in scopuri de taxa pe valoare adaugata? 800
28 Se pot refactura lucrarile de constructii-montaj cuTVA stabilita ca diferenta de catre organele de control prin decizia de impunere si se poate deduce aceasta de catre beneficiarul lucrarilor, corectandu-se decontul de TVA dupa efectuarea verificarii fisc 711
29 Care este regimul TVA aplicabil in cazul operatiunilor de vanzare a lingourilor de aur cu puritatea sub 995‰ catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA? 813
30 Care sunt conditiile care trebuie indeplinite de facturile trimise exclusiv prin e-mail? 1127
31 Declararea bunurilor aduse din alte state membre 842
32 Cum se procedeaza pentru rambursarea TVA facturata de un operator economic rezident in Germania pentru operatiunile desfasurate pe teritoriul Romaniei in beneficiul unor clienti care sunt persoane impozabile stabilite in Turcia sau Elvetia? 861
33 Un cabinet medical (pentru asistenta medicala umana) a depasit la sfarsitul anului 2007 cifra de afaceri de 200.000 lei. Este necesara inregistrarea in scopuri de TVA? 768
34 TVA constructie apartament 935
35 Serviciile de intermediere in inchirierea unor spatii comerciale situate intr-un imobil din Republica Moldova, au locul de impunere in Romania? 826
36 Care este regimul TVA aplicabil unor operatiuni constand in livrari de zahar alb pus la dispozitie de Comisia Europeana in Italia ? 817
37 Care este regimul TVA aplicabil unor prestari de servicii de restaurant si catering, respectiv unor livrari de bunuri, la bordul unei nave care desfasoara croaziere pe Dunare? 771
38 Care este regimul TVA aplicabil operatiunilor desfasurate de un consultant in proprietate intelectuala pentru inregistrarea si apararea drepturilor de proprietate intelectuala pentru titularii de brevete si marci de fabrica, atat pentru persoane din Roman 681
39 Care este regimul TVA aplicabil cursurilor de perfectionare profesionala de care beneficiaza angajatii unei persoane impozabile stabilite si inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in situatia in care cursurile respective se desfasoara in Marea Britani 804
40 Cum se aplica TVA in situatia in care o persoana juridica romana platitoare de TVA tine cursuri de instruire pentru personalul unor firme din statele membre UE? 752
41 Deducere TVA investitii fonduri europene 914
42 Care este regimul TVA aplicabil in cazul unei asocieri de firme? 930
43 Care este regimul TVA aplicabil activitatilor desfasurate de unitatile sistemului penitenciar si care este modalitatea de deducere a acestui TVA? 850
44 O persoana fizica autorizata pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit poate fi platitoare de TVA? 827
45 Reprezinta operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA, comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera catre o persoana impozabila (din alt stat membru al Uniunii Europene, din afara Uniunii Europene sau din Romania)? 872
46 Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată ? 949
47 Cum se impun veniturile obtinute din cesionarea partilor sociale detinute la o persoana juridica romana de o persoana fizica rezidenta in Marea Britanie, catre o persoana fizica nerezidenta in Romania? 794
48 Care sunt obligatiile unui nerezident pentru a beneficia de aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri? 846
49 In ce conditii sunt scutite de impozit dividendele acordate unei persoane juridice rezidentă în Italia ? 896
50 Care este modul de impozitare a sumelor platite de o persoana rezidenta in România in baza unui contract de achizitie a unui program informatic exclusiv in scopul utilizarii acestuia, precum si in baza contractelor de actualizare/mentenanta a respectivulu 815
51 Care este tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de o pers. fizica rezidenta in Germania in baza unui contract de realizare a unei opere de arta monumentala, beneficiarul rezident român devenind proprietarul exclusiv al drepturilor patrimoniale 1085
52 Care este modalitatea de determinare a existentei unui sediu permanent in Italia pentru o persoana juridica româna care isi desfasoara activitatea in Italia in baza unui contract de constructii incheiat cu o societate beneficiara a contractului rezidenta 706
53 Cum se impoziteaza veniturile din pariuri sportive pe Internet obtinute de o persoana fizica rezidenta romana, din strainatate? 793
54 Care este modul de calcul al impozitului pe venit in cazul intocmirii unui certificat de mostenitor cu partaj succesorial? 951
55 Care este tratamentul fiscal al produselor oferite gratuit clienţilor - persoane fizice ca urmare a practicilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor? 808
56 Organizatorii de jocuri de noroc pot acorda premii promotionale jucatorilor? 824
57 Persoanele beneficiare ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, sunt scutite de plata impozitului pe veniturile din pensii? 766
58 Se impoziteaza veniturile obtinute in urma unor tranzactii de tip FOREX? 958
59 Cum se impun veniturile obtinute de persoanele fizice ca urmare a concesionarii unor terenuri? 861
60 Ce declaratii se completeaza la închirierea unui apartament? 980
61 Se pot obtine precizari privind impozitarea primelor de vacanta? 806
62 Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 977
63 Care este tratamentul fiscal aplicabil formelor de sprijin reprezentand subventii acordate in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, in bani si in natura, primite de catre cursanti pen 1715
64 Cum se impoziteaza veniturile obtinute de persoanele fizice urmare asocierii acestora intr-o forma asociativa de proprietate asupra terenurilor, ca de exemplu: obste de mosneni, obste de razesi, composesorat, etc., constituite potrivit legii, din valorifi 951
65 Care este modul de impozitare a veniturilor din dividende obtinute din Insulele Virgine de o persoana fizica rezidenta in Romania? 832
66 Care este modul de impozitare a veniturilor din pensii pentru limita de varsta obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta in Germania? 789
67 Caror tipuri de societati româneşti le sunt aplicabile prevederile Acordului dintre Comunitatea Europeana si Confederatia Elvetiana ? 776
68 Care este modul de impozitare a veniturilor din dobanzi capitalizate? 1054
69 Care este modul de impozitare a veniturilor din dividende obtinute din Austria de persoane fizice rezidente in Romania? 824
70 Care este tratamentul fiscal aplicabil indemnizatiilor acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare 742
71 Cum se stabileste si se plateste impozitul in cazul transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prin executare silita? 776
72 Care este incadrarea din punct de vedere fiscal a veniturilor obtinute de persoanele fizice in baza unor contracte de superficie si servitute? 987
73 Platitorii de venituri prevazuti la art.74 alin.(4) din Codul fiscal au obligatia de retinere la sursa a impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate in cazul persoanelor fizice autorizate? 734
74 Care este modalitatea de impozitare a veniturilor realizate de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole? 837
75 Se deduce cota de cheltuială de 20 % din veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuabililor care optează pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final? 786
76 Care este termenul pentru depunerea declaraţiei de venit estimat/ norma de venit de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, care încep activitatea în cursul anului ? 722
77 Care este tratamentul fiscal al veniturilor realizate din valorificarea deseurilor din patrimoniul personal, precum si pentru cele obtinute din valorificarea deseurilor de catre persoane fizice autorizate care au ca obiect de activitate colectarea si valo 738
78 Care este tratamentul fiscal aplicabil veniturilor realizate din cresterea si valorificarea, in stare naturala, a animalelor si a produselor de origine animala? 785
79 Care este tratamentul fiscal al veniturilor din apicultura obtinute de persoanele fizice autorizate? 1015
80 Cheltuielile efectuate de o persoana juridica cu transformarea/modernizarea unui imobil inchiriat de la o persoana fizica, sunt deductibile fiscal? 889
81 Cum se corecteaza, din punct de vedere fiscal, veniturile si cheltuielile inregistrate eronat sau omise, aferente exercitiilor financiare precedente? 877
82 Care este regimul fiscal al veniturilor si cheltuielilor rezultate din evaluarea titlurilor de participare? 882
83 Care este tratamentul fiscal al valorii ramase neamortizate a investitiilor efectuate la mijloacele fixe inchiriate, concesionate sau luate in locatie de gestiune, in situatia in care contractele se reziliaza inainte de termen? 794
84 Care este tratmentului fiscal al amortizarii investitiilor efectuate de catre o persoana juridica asupra unui imobil ce face obiectul unui contract de comodat incheiat intre persoana juridica si o persoana fizica pe o perioada de 5 ani? 819
85 Care este tratmentului fiscal al amortizarii investitiilor efectuate de catre o persoana juridica asupra unui imobil ce face obiectul unui contract de comodat incheiat intre persoana juridica si o persoana fizica pe o perioada de 5 ani? 744
86 Care este tratamentul fiscal al veniturilor si cheltuielilor rezultate in urma executarii contractelor de tip forward si swap incheiate in vederea acoperirii riscului operatiunilor de curs valutar? 792
87 Care este tratamentul fiscal al diferentei negative care se inregistreaza in urma reevaluarii unei cladiri? 857
88 La stabilirea sumei deductibile pentru provizioanele aferente creantelor asupra clientilor neincasati, potrivit prevederilor lit.c) si j) ale alin.(1), art.22 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, sunt luate in considerare si penalitatile/dobanzile 741
89 Sunt considerate deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile privind constituirea, conform Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, a fondului de conservare si regenerare a padurilor? 787
90 Sunt considerate deductibile la calculul profitului impozabil pierderile inregistrate cu mortalitatile efectivelor de animale determinate de epizootii de pesta porcina si costurile de eradicare a acesteia? 732
91 Sunt deductibilite cheltuielile cu drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, acordate salariatilor de catre o companie nationala, in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca? 772
92 Cum se evidentiaza in contabilitate veniturile realizate din comercializarea dulciurilor prin distribuitoare automate? 766
93 Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care ani de pierdere sunt acoperiti conform art. 26 alin. (4) din Codul Fiscal al Romaniei? Doar perioada 01.01.2000 - 31.08.2001? Cu restul sumelor din contul "Rezultatul reportat" ce se intampla? 686
94 Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata ca urmare a vanzarii sau scoaterii din functiune a mijloacelor fixe reevaluate? 823
95 In ce conditii sunt deductibile cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de o societate comerciala? 812
96 Cum se sanctioneaza nedepunerea in termenul legal a declaratiilor informative 392, 392A si 392B aferente anilor 2006, 2007, 2008 si 2009? 901
97 Care este amenda pentru nedepunerea declaratiei 394 1013
98 Care este procedura de lucru in cazul acordarii de dobanzi pentru sumele nerestituite in termenul legal de solutionare 814
99 O persoana fizica poate obtine restituirea unei sume platite la bugetul de stat cu titlul de impozit datorat pentru venitul din transferul dreptului de proprietate în situaţia în care prin hotarare judecatoreasca s-a constatat nulitatea absoluta a actului 708
100 Ce declaratii se depun pe perioada suspendarii activitatii si pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat de organul fiscal? 820
101 Sunt obligat sa depun declaratii fiscale in caz de inactivitate temporara ? 867
102 Care este procedura de urmat si termenul, in cazul schimbarii domiciliul fiscal? 889
103 Se poate renunta la codul fiscal atribuit punctului de lucru daca numarul de angajati este mai mic de 5? 835
104 Care este procedura de radiere din evidentele fiscale a sediilor secundare desfiintate? 875
105 In ce conditii se inregistreaza fiscal structurile organizatorice apartinand institutiilor publice? 843
106 In cazul unei asocieri in participatiune dintre persoane juridice romane, constituita potrivit Codului Comercial, persoanele juridice au obligatie de a declara sau inregistra asocierea, din punct de vedere fiscal? 751
107 Care este organul competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala pentru punctele de lucru inregistrate apartinand unei persoane juridice? 715
108 Care este procedura de modificare ulterioara a declaratiei de înregistrare fiscala? 907
109 Persoanele juridice romane care au in derulare contracte incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, care au fost inregistrate la organul fiscal competent potrivit actelor normative, mai au obligatia reinregistrarii acestora po 728
110 Cum se inregistreaza un contract pe perioada nedeterminata? Ce trebuie completat la rubrica “perioada de desfasurare a activitatii: de la….pana la…”? 739
111 Cum se inregistreaza in Romania sediul permanent al unei firme straine? 878
112 Contribuabilii care infiinteaza sedii secundare au obligatia declararii acestora? 832
113 Care este procedura de pastrare a evidentelor contabile si fiscale ale persoanelor fizice si juridice? 873
114 Un imobil inchiriat, folosit pentru cazarea personalului, trebuie inregistrat ca punct de lucru? 840
115 Persoana fizica ce realizeaza venituri din activitati independente pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa, are obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala la organul fiscal ori de cate ori se afla in situatia de beneficia 627
116 Având în vedere abrogarea H.G. nr. 831/1997, mai sunt în vigoare prevederile OMFP nr.293/2006 şi OMFP nr.1714/2005? În ce condiţii bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale sunt documente care stau la baza înregistrării în contabil 887
117 Camera de comert si industrie, in calitate de organizator de targuri si expozitii, are obligatia sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale pentru incasarile de la persoanele care viziteaza aceste targuri si expozitii ? 683
118 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, aplicabil veniturilor neimpozabile din agricultura, obtinute de persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice? 961
119 Care este tratamentul fiscal, din punct de vedere al contributiilor sociale obligatorii, in ceea ce priveste calculul, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate, pentru veniturile realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare 815
120 Care este regimul TVA aplicabil cursurilor de perfectionare profesionala de care beneficiaza angajatii unei persoane impozabile stabilite si inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in situatia in care cursurile respective se desfasoara in Marea Britani 904