Echipa Contabilii.ro

Instructiuni_pentru_verificarea_documentelor

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Instructiuni de verificare pentru Solicitare de tragere in contul beneficiarului pentru imprumuturi externe primite 1087
2 Instructiuni de verificare pentru Cerere de tragere si cerere de alimentare a contului special in cadrul imprumuturilor externe (inclusiv a avansului) 1052
3 Instructiuni de verificare pentru Dispozitia de incasare catre casierie 1695
4 Instructiuni de verificare pentru Actul de donatie, in care entitatea publica are calitatea de donatar 862
5 Instructiuni de verificare pentru Contractul de sponsorizare in care entitatea publica este beneficiar al sponsorizarii 1075
6 Instructiuni de verificare pentru Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa 1250
7 Instructiuni de verificare pentru Decontul de cheltuieli privind deplasarea in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 1014
8 Instructiuni de verificare pentru Decontul privind cheltuielile ocazionate de organizarea actiunilor de protocol, a manifestarilor cu caracter cultural - stiintific sau a altor actiuni cu caracter specific 901
9 Instructiuni de verificare pentru Proces verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix 1421
10 Instructiuni de verificare pentru Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate (entitatea publica are calitatea de vanzator) 1022
11 Instructiuni de verificare pentru Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata 1255
12 Instructiuni de verificare pentru Contract de concesionare / inchiriere (entitatea publica este concedent / titular al dreptului de proprietate) 871
13 Instructiuni de verificare pentru Ordonantarile de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora 1241
14 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acorda prin casierie. 1126
15 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata privind cheltuielile care fac obiectul contractului de finantare 838
16 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata privind cheltuielile ce se efectueaza din fonduri primite de la persoane juridice sau fizice cu titlu de donatie sau sponsorizare 782
17 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate 800
18 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract extern finantat printr-un imprumut extern 736
19 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata externa privind alte plati decat cele aferente imprumuturilor externe. 713
20 Instructiuni de verificare pentru Ordonantarea de plata in lei, ordonantarea de plata externa sau ordonantarea transferului valutar pentru plati care se efectueaza din conturile speciale ale imprumuturilor guvernamentale externe. 739
21 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata privind redevente, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere 879
22 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata pentru subventii, transferuri, prime sau alte plati din fonduri publice acordate agentilor economici sau altor beneficiari legali 700
23 Instructiuni de verificare pentru Cererea de valuta**) sau ordonantarea de plata externa reprezentand cotizatii, respectiv contributii, taxe etc. la diverse organisme internationale 727
24 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata privind virarea 759
25 Instructiuni de verificare pentru Cererea de valuta adresata BNR 681
26 Instructiuni de verificare pentru Ordonantare de plata privind achizitia publica de produse, servicii sau lucrari 927
27 Instructiuni de verificare pentru Conventie pentru acordarea de imprumuturi 777
28 Instructiuni de verificare pentru Contract de parteneriat public-privat 761
29 Instructiuni de verificare pentru Acordul de proiect intre autoritatea publica si investitor 765
30 Instructiuni de verificare pentru Contractul de comodat in care entitatea publica are calitatea de comodatar 826
31 Instructiuni de verificare pentru Ordinul / actul intern de decizie privind personalul 878
32 Instructiuni de verificare pentru Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli 811
33 Instructiuni de verificare pentru Actul intern de decizie privind deplasarea in strainatate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli 868
34 Instructiuni de verificare pentru Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol, a unor manifestari cu caracter cultural-stiintific, sau a altor actiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli 826
35 Instructiuni de verificare pentru Acord pentru schimb de experienta sau documentare, pe baza de reciprocitate, fara transfer de valuta 809
36 Instructiuni de verificare pentru Contract de concesionare sau inchiriere in care entitatea publica este concesionar sau chirias 1004
37 Instructiuni de verificare pentru Angajament de plati pentru imprumuturi externe primite 819
38 Instructiuni de verificare pentru Scrisoare suplimentara 829
39 Instructiuni de verificare pentru Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si reprezentantul legal al unitatii administrativ- teritoriale, in calitate de garantat 752
40 Instructiuni de verificare pentru Proiect scrisoare de garantie pentru imprumut extern contractat direct de o autoritate a administratiei publice locale, garantat de stat 677
41 Instructiuni de verificare pentru Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si beneficiarul scrisorii de garantie 685
42 Instructiuni de verificare pentru Proiect de scrisoare de garantie pentru imprumuturi externe contractate de agenti economici, regii autonome, societati nationale, autoritati ale administratiei publice centrale, garantate de stat 691
43 Instructiuni de verificare pentru Proiect de conventie de garantie aferenta Acordului de garantie 743
44 Instructiuni de verificare pentru Acord subsidiar de imprumut / acord subsidiar 952
45 Instructiuni de verificare pentru Contract de finantare 959
46 Instructiuni de verificare pentru Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile 840
47 Instructiuni de verificare pentru Contract / comanda de achizitii publice 992
48 Instructiuni de verificare pentru Dispozitia bugetara de retragere a creditelor bugetare, sau borderoul centralizator al acestora 1338
49 Instructiuni de verificare pentru Documentul pentru efectuarea virarilor de credite bugetare 706
50 Instructiuni de verificare pentru Documentul pentru modificarea repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare 813
51 Instructiuni de verificare pentru Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente 799
52 Instructiuni de verificare pentru Cererea pentru deschidere de credite bugetare 794