Echipa Contabilii.ro

Contabilitatea_firmei

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE (model) 3241
2 Model de convocator- Raport de expertiza 792
3 Model de convocator al partilor intr-o expertiza contabila 3092
4 MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE - partea 3 4255
5 MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE - partea 2 2044
6 MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE - partea 1 2613
7 grupa 89 "Bilanţ" 1385
8 Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" 1079
9 Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 984
10 Contul 771 "Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare" 1337
11 grupa 76 "Venituri financiare" 1186
12 Contul 758 "Alte venituri din exploatare" 1016
13 Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 847
14 Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" 870
15 Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" 1068
16 Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" 938
17 Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie" 989
18 Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" 836
19 Contul 709 "Reduceri comerciale acordate" 956
20 Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" 1030
21 Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 1184
22 Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" 778
23 Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" 747
24 Contul 704 "Venituri din servicii prestate" 1076
25 Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 831
26 Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 842
27 Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 850
28 Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" 1028
29 Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" 903
30 Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare" 939
31 Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 1572
32 Contul 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" 1192
33 grupa 66 "Cheltuieli financiare" 864
34 Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" 862
35 Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 866
36 Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" 1369
37 Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" 799
38 Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii" 796
39 Contul 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" 890
40 Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor" 931
41 Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 880
42 Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 929
43 Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 1002
44 Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 839
45 Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 865
46 Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" 1318
47 Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 815
48 Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" 919
49 Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 849
50 Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" 1406
51 Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" 759
52 Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 874
53 Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" 836
54 Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 797
55 Contul 609 "Reduceri comerciale primite" 936
56 Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" 862
57 Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile" 1054
58 Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările" 1041
59 Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" 937
60 Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" 889
61 Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 877
62 Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 862
63 Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" 962
64 591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate"; 842
65 Contul 581 "Viramente interne" 845
66 Contul 542 "Avansuri de trezorerie" 1088
67 Contul 541 "Acreditive" 1032
68 Contul 532 "Alte valori" 1042
69 Contul 531 "Casa" 1036
70 Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" 903
71 Contul 518 "Dobânzi" 968
72 Contul 512 "Conturi curente la bănci" 824
73 Contul 511 "Valori de încasat" 843
74 Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 870
75 Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" 857
76 Contul 506 "Obligaţiuni" 789
77 Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 877
78 Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" 827
79 Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" 1340
80 Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii" 901
81 Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" 789
82 Contul 482 "Decontări între subunităţi" 1725
83 Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" 2431
84 Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» 1095
85 Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" 1085
86 Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 776
87 Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" 809
88 Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 830
89 Contul 462 "Creditori diverşi" 843
90 Contul 461 "Debitori diverşi" 910
91 Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" 1081
92 Contul 457 "Dividende de plată" 967
93 Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" 790
94 Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" 827
95 Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" 753
96 Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" 864
97 Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" 777
98 Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" 823
99 Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 761
100 Contul 445 "Subvenţii" 1008
101 Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" 837
102 Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" 1084
103 Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" 1215
104 Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" 839
105 Contul 437 "Ajutor de şomaj" 764
106 Contul 431 "Asigurări sociale" 855
107 Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" 817
108 Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" 831
109 Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" 871
110 Contul 425 "Avansuri acordate personalului" 1438
111 Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" 863
112 Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" 990
113 Contul 421 "Personal - salarii datorate" 1198
114 Contul 419 "Clienţi - creditori" 868
115 Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" 1149
116 Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" 843
117 Contul 411 "Clienţi" 933
118 Contul 409 "Furnizori - debitori" 815
119 Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" 1027
120 Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilo 771
121 Contul 404 "Furnizori de imobilizări" 883
122 Contul 403 "Efecte de plătit" 1764
123 Contul 401 "Furnizori" 1187
124 grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" 814
125 Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" 812
126 Contul 381 "Ambalaje" 874
127 Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" 899
128 Contul 371 "Mărfuri" 1492
129 Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" 803
130 Contul 361 "Animale şi păsări" 903
131 Contul 354 "Produse aflate la terţi" 926
132 Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 805
133 Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" 832
134 Contul 346 "Produse reziduale" 907
135 Contul 345 "Produse finite" 1024
136 Contul 341 "Semifabricate" 921
137 Contul 332 "Servicii în curs de execuţie" 764
138 Contul 331 "Produse în curs de execuţie" 793
139 grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" 896
140 Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" 746
141 Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 928
142 Contul 302 "Materiale consumabile" 958
143 Contul 301 "Materii prime" 824
144 Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" 874
145 Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" 1214
146 Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" 886
147 Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" 848
148 Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" 858
149 Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" 753
150 Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" 826
151 Contul 267 "Creanţe imobilizate" 997
152 Contul 265 "Alte titluri imobilizate" 972
153 Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă 805
154 Contul 263 "Interese de participare" 896
155 Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" 733
156 Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" 1072
157 Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" 814
158 Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" 844
159 Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" 833
160 223 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare"; 821
161 Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" 820
162 Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 916
163 Contul 212 "Construcţii" 870
164 Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" 1229
165 Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" 808
166 Contul 2075 "Fond comercial negativ" 876
167 Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" 790
168 Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 799
169 Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" 857
170 Contul 201 "Cheltuieli de constituire" 783
171 Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" 779
172 Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 768
173 Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 926
174 Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" 787
175 Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" 816
176 Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" 802
177 Contul 151 "Provizioane" 908
178 Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 744
179 Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" 869
180 Contul 129 "Repartizarea profitului" 1073
181 Contul 121 "Profit sau pierdere" 846
182 Contul 117 "Rezultatul reportat" 867
183 Contul 109 "Acţiuni proprii 953
184 Contul 108 "Interese care nu controlează" 907
185 Contul 107 "Rezerve din conversie" 831
186 Contul 106 "Rezerve" 886
187 Contul 105 "Rezerve din reevaluare" 846
188 Contul 104 "Prime de capital" 920
189 Contul 1018 «Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare» 1026
190 Contul 101 "Capital" 1144