Echipa Contabilii.ro

Contabilitatea_firmei

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE (model) 2380
2 Model de convocator- Raport de expertiza 729
3 Model de convocator al partilor intr-o expertiza contabila 2889
4 MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE - partea 3 4088
5 MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE - partea 2 1953
6 MODEL MANUAL DE POLITICI CONTABILE - partea 1 2511
7 grupa 89 "Bilanţ" 1354
8 Contul 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare" 1038
9 Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 936
10 Contul 771 "Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare" 1274
11 grupa 76 "Venituri financiare" 1136
12 Contul 758 "Alte venituri din exploatare" 977
13 Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" 814
14 Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" 848
15 Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" 1031
16 Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" 921
17 Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie" 932
18 Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" 801
19 Contul 709 "Reduceri comerciale acordate" 914
20 Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" 957
21 Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" 1105
22 Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" 746
23 Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" 717
24 Contul 704 "Venituri din servicii prestate" 1042
25 Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" 787
26 Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" 811
27 Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" 810
28 Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" 972
29 Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" 861
30 Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare" 898
31 Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" 1463
32 Contul 671 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare" 1143
33 grupa 66 "Cheltuieli financiare" 832
34 Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare" 831
35 Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" 835
36 Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" 1295
37 Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" 768
38 Contul 644 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii" 768
39 Contul 643 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" 827
40 Contul 642 "Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor" 897
41 Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" 846
42 Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 834
43 Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" 960
44 Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" 808
45 Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" 820
46 Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" 1266
47 Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" 787
48 Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" 878
49 Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" 813
50 Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" 1320
51 Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" 736
52 Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" 845
53 Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" 804
54 Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" 763
55 Contul 609 "Reduceri comerciale primite" 889
56 Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele" 838
57 Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile" 999
58 Contul 606 "Cheltuieli privind animalele şi păsările" 1015
59 Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" 905
60 Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" 824
61 Contul 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar" 838
62 Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" 827
63 Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime" 899
64 591 "Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate"; 797
65 Contul 581 "Viramente interne" 817
66 Contul 542 "Avansuri de trezorerie" 1040
67 Contul 541 "Acreditive" 968
68 Contul 532 "Alte valori" 998
69 Contul 531 "Casa" 994
70 Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt" 872
71 Contul 518 "Dobânzi" 926
72 Contul 512 "Conturi curente la bănci" 801
73 Contul 511 "Valori de încasat" 810
74 Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" 836
75 Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" 832
76 Contul 506 "Obligaţiuni" 759
77 Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" 836
78 Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" 789
79 Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi" 1258
80 Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii" 867
81 Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi" 763
82 Contul 482 "Decontări între subunităţi" 1662
83 Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi" 2226
84 Contul 478 «Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi» 1040
85 Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" 1001
86 Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" 755
87 Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" 771
88 Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" 780
89 Contul 462 "Creditori diverşi" 804
90 Contul 461 "Debitori diverşi" 865
91 Contul 458 "Decontări din operaţii în participaţie" 1039
92 Contul 457 "Dividende de plată" 941
93 Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" 755
94 Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" 794
95 Contul 453 "Decontări privind interesele de participare" 717
96 Contul 451 "Decontări între entităţile afiliate" 808
97 Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" 741
98 Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" 784
99 Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" 743
100 Contul 445 "Subvenţii" 967
101 Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" 801
102 Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată" 982
103 Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" 1154
104 Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" 809
105 Contul 437 "Ajutor de şomaj" 733
106 Contul 431 "Asigurări sociale" 822
107 Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" 780
108 Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" 797
109 Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" 844
110 Contul 425 "Avansuri acordate personalului" 1368
111 Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" 831
112 Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" 944
113 Contul 421 "Personal - salarii datorate" 1153
114 Contul 419 "Clienţi - creditori" 834
115 Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit" 1056
116 Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi" 807
117 Contul 411 "Clienţi" 883
118 Contul 409 "Furnizori - debitori" 774
119 Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" 975
120 Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilo 732
121 Contul 404 "Furnizori de imobilizări" 835
122 Contul 403 "Efecte de plătit" 1682
123 Contul 401 "Furnizori" 1099
124 grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" 771
125 Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" 775
126 Contul 381 "Ambalaje" 837
127 Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" 871
128 Contul 371 "Mărfuri" 1425
129 Contul 368 "Diferenţe de preţ la animale şi păsări" 767
130 Contul 361 "Animale şi păsări" 880
131 Contul 354 "Produse aflate la terţi" 886
132 Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" 774
133 Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse" 801
134 Contul 346 "Produse reziduale" 861
135 Contul 345 "Produse finite" 981
136 Contul 341 "Semifabricate" 895
137 Contul 332 "Servicii în curs de execuţie" 738
138 Contul 331 "Produse în curs de execuţie" 755
139 grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" 859
140 Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" 707
141 Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" 859
142 Contul 302 "Materiale consumabile" 894
143 Contul 301 "Materii prime" 783
144 Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" 834
145 Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" 1169
146 Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale" 837
147 Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" 803
148 Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale" 823
149 Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" 730
150 Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" 803
151 Contul 267 "Creanţe imobilizate" 955
152 Contul 265 "Alte titluri imobilizate" 931
153 Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă 759
154 Contul 263 "Interese de participare" 862
155 Contul 261 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" 713
156 Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" 1044
157 Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" 785
158 Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" 801
159 Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" 798
160 223 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare"; 787
161 Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" 778
162 Contul 213 "Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii" 883
163 Contul 212 "Construcţii" 830
164 Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" 1164
165 Contul 208 "Alte imobilizări necorporale" 767
166 Contul 2075 "Fond comercial negativ" 841
167 Contul 2071 "Fond comercial pozitiv" 751
168 Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" 766
169 Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" 820
170 Contul 201 "Cheltuieli de constituire" 756
171 Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor" 752
172 Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" 727
173 Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" 894
174 Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" 748
175 Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" 771
176 Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" 772
177 Contul 151 "Provizioane" 862
178 Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 705
179 Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" 829
180 Contul 129 "Repartizarea profitului" 1033
181 Contul 121 "Profit sau pierdere" 814
182 Contul 117 "Rezultatul reportat" 823
183 Contul 109 "Acţiuni proprii 919
184 Contul 108 "Interese care nu controlează" 857
185 Contul 107 "Rezerve din conversie" 796
186 Contul 106 "Rezerve" 822
187 Contul 105 "Rezerve din reevaluare" 819
188 Contul 104 "Prime de capital" 890
189 Contul 1018 «Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare» 959
190 Contul 101 "Capital" 1086