Echipa Contabilii.ro

Examen_CAFR_competenta_noiembrie_2014

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Regulamentul (CE) nr . 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 2135
2 Schema pentru Impozite şi taxe locale 748
3 Schema pentru Impozitul pe dividendele obţinute de persoanele juridice 579
4 Schema pentru impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice 1652
5 Schema pentru accize 608
6 Schema pentru Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 1205
7 Schema pentru Impozitul pe profit 894
8 Resursele fiscale 584
9 Impozitele şi taxele locale 560
10 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice 544
11 Accize 402
12 Taxa pe valoarea adăugată (TVA) 506
13 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 413
14 Impozitul pe profit 429
15 Cadrul legal fiscal în România 459
16 PROBA GRILĂ SESIUNEA MAI IUNIE 2013 1129
17 Proba practica - cazul unei societati care a constituit provizioane in limita codului fiscal 768
18 Proba practica - cazul unei societati ABC care prezinta un pericol in aplicarea principiului continuităţii activităţii. 733
19 Proba practica - cazul cu o societate cu IFRS 649
20 Proba practica - cazul cu auditul situaţiilor financiare ale unei societăţi comerciale, aflata in restructurarea activităţii 694
21 Grile CAFR - anul 2008 - V1-1 827
22 Grile CAFR - anul 2008 V2-1 569
23 TESTE privind SITUATII FINANCIARE ANUALE 1004
24 regulament CAFR de organizare al examenul de competenta din noiembrie 2014 458
25 Anunt organizare examen de competenta noiembrie 2014 469
26 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - V. Sisteme informaţionale şi sisteme informatice 751
27 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - IV. Dreptul muncii şi protecţiei sociale 638
28 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - III. Drept civil 571
29 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - II. Drept fiscal 645
30 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - I. Drept comercial 649
31 EXAMEN CAFR COMPETENTA NOIEMBRIE 2014 - teme ce trebuie studiate atent 843
32 Tematică şi bibliografie – examen de competenţă profesională, sesiunea Noiembrie 201 4 809
33 Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului 636
34 CAFR - Examen competenta noiembrie 2014 1069
35 Prezentati caracteristicile datoriilor contingente si provizioanelor si diferentele dintre acestea conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente 662
36 Prezentati provizioanele pentru restructurare conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Prezentati un exemplu din care sa rezulte necesitatea unui astfel de provizion si contabilizati. 608
37 Prezentati elementele care se iau in calcul la estimarea valorii provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Riscuri si incertitudini; valoare actualizata; rambursari. 535
38 Prezentati modalitatea de estimare a valorii provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Ce elemente trebuie avute in vedere pentru a realiza “cea mai buna estimare a unui provizion”. 678
39 Explicati ce reprezinta datoriile contingente si activele contingente conform IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Dati un exemplu pentru datoriile contingente si un exemplu pentru active contingente. 951
40 Prezentati criteriile de recunoastere a provizioanelor conform cerintelor IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente. Prezentati 3 situatii in care este necesara constituirea unui provizion. 761
41 Prezentati diferenta dintre provizioane, datorii si datorii contingente prin prisma IAS 37 – Provizioane, datorii contingente si active contingente 996
42 Prezentati principiul continuitatii activitatii prin prisma cerintelor IAS 1 – Prezentarea situatiilor financiare 671
43 Prezentati componentele unui set complet de situaţii financiare, conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 593
44 Care sunt criteriile care trebuie îndeplinite de un activ pentru a fi clasificat drept activ circulant conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”? 596
45 Care sunt criteriile care trebuie îndeplinite de o datorie pentru a fi clasificată datorie curentă conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”? 517
46 Exemplificaţi informaţii legate de capital, care trebuie prezentate conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 463
47 Exemplificaţi modul de întocmire a situaţiei rezultatului global conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 558
48 Definiti ajustările din reclasificare conform cerintelor IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare”. 540
49 Prezentati condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca o entitate să înceapă capitalizarea costurilor indatorarii, conform cerintelor IAS 23 „Costurile indatorarii”. Dati un exemplu practic de contabilizare a costurilor indatorarii, cu evidenţierea etap 572
50 Prezentati situaţiile în care se impune întreruperea capitalizării costurilor indatorarii, respectiv încetarea acesteia, conform cerintelor IAS 23 „Costurile indatorarii”. 502
51 Prezentati semnificaţia costurilor îndatorării şi a activului cu ciclu lung de producţie, conform cerintelor IAS 23 „Costurile indatorarii”. 645
52 Prezentati tratamentele prevazute pentru recunoasterea costurilor indatorarii conform cerintelor IAS 23 – Costurile indatorarii 656
53 Prezentati situatiile cand este necesara inregistrarea unei deprecieri a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝ si precizati cum se evidentiaza in contabilitate deprecierile constatate. 483
54 Prezentati situatiile cand este necesara testarea la depreciere a imobilizarilor corporale conform cerintelor IAS ˝Deprecierea activelor˝. 568
55 Prezentati valoarea de utilizare si valoarea justa minus costurile de vanzare conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 589
56 Explicati cum se procedeaza in cazul reluarii unei pierderi din depreciere si care sunt tratamentele contabile determinate de aceasta pentru un activ individual, conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 371
57 Care sunt informatiile ce trebuie analizate privind existenta indicilor de depreciere a imobilizarilor corporale (surse externe si surse interne) conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 459
58 Definiti rata de actualizare utilizata de entitati la calculul valorii de utilizare in contextul IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 531
59 Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere pentru imobilizari conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 824
60 Ce se intelege prin pretul net de vanzare al imobilizarilor prin prisma IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 504
61 Prezentati pasii necesari in estimarea valorii de utilizare a imobilizarilor conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 514
62 Cum se evalueaza valoarea recuperabila a imobilizarilor conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 614
63 Ce se intelege prin valoarea de utilizare a unei imobilizari corporale si cum se determina aceasta conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝? 708
64 Definiti valoarea recuperabila a unei imobilizari conform cerintelor IAS 36 ˝Deprecierea activelor˝. 603
65 Prezentati tratamentele contabile ale diferentelor de curs valutar aferente elementelor monetare conform IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝, ce apar la decontarea acestora si la sfarsitul perioadei de raportare. 442
66 Prezentati regulile de evaluare la sfarsitul perioadei de raportare a elementelor bilantiere exprimate in valuta conform IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. 373
67 Prezentati aspectele referitoare la elementele monetare in valuta: recunoastere initiala si la sfarsitul perioadei de raportare conform cerintelor IAS 21 ˝Efectele variatiei cursului de schimb valutar˝. 402
68 Prezentati diferentele privind recunoasterea si contabilizarea subventiilor referitoare la venituri si a subventiilor referitoare la active, conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asist 478
69 Definiti subventiile nemonetare conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝ si aratati cerintele de prezentare a acestora insituatia pozitiei financiare. 475
70 Prezentati contabilizarea unei subventii nemonetare sub forma unui activ amortizabil conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Exemplificati. 385
71 Prezentati subventiile referitoare la active si operatiunile de rambursare a acestor subventii conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 533
72 Prezentati tipurile de subventii: recunoastere, evaluare si prezentarea acestora in situatia pozitiei financiare, conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 416
73 Prezentati contabilizarea rambursarilor de subventii guvernamentale conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 388
74 Definiti subventiile aferente veniturilor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala. Dati un exemplu de recunoastere a unei subventii aferente veniturilor˝. 474
75 Definiti subventiile aferente activelor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. Dati un exemplu de recunoastere a unei subventii aferente activelor in cazul i 355
76 Prezentati criteriile de recunoastere a subventiilor conform cerintelor IAS 20 ˝Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala˝. 402
77 Definiti veniturile, criteriile de recunoastere a acestora si exemplificati indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru principalele tipuri de venituri conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝. 489
78 Explicati metoda procentului de finalizare pentru recunoasterea veniturilor conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri˝. 675
79 Dati exemple de situatii cand nu sunt indeplinite criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzari de bunuri si recunoasterea acestora este amanata, conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. 457
80 Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor din prestari servicii conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. 707
81 Definiti principalele categorii de venituri si prezentati pe scurt criteriile de recunoastere pentru fiecare categorie conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝ 429
82 Prezentati criteriile de recunoastere a veniturilor din vanzari de bunuri conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝ si exemplificati astfel de venituri 433
83 Cum se evalueaza veniturile din activitatile curente conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati crnte˝? 657
84 Prezentati regula de evaluare a venitului si modul de determinare a venitului financiar dintr-o tranzactie atunci cand incasarea este amanata peste termenul normal de creditare conform cerintelor IAS 18 ˝Venituri din activitati curente˝. 407
85 Ce se intelege prin suma actualizata a platilor minime de leasing si cand se utilizeaza aceasta conform IAS 17 ˝Contracte de leasing˝? 444
86 Prezentati leasingul financiar la locator: recunoastere initiala si ulterioara, conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 551
87 Prezentati leasingul financiar la locatar: recunoastere initiala si ulterioara conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 504
88 Prezentati diferentele privind recunoasterea initiala a contractelor de leasing financiar si operational, la locator conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 464
89 Prezentati particularitatile leasingului financiar la producator sau distribuitor conform IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 564
90 Prezentati leasingul operational si principalele operatiuni legate de contabilizarea acestuia conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 505
91 Prezentati principalele operatiuni legate de evaluarea ulterioara a leasingului financiar atat la locatar cat si la locator conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 361
92 Prezentati principalele elemente care conduc la clasificarea unui contract de leasing ca leasing financiar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 482
93 Prezentati diferenta intre leasingul financiar si cel operational conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝ 585
94 Prezentati diferentele privind recunoasterea initiala a contractelor de leasing financiar si respectiv operational la locatar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 371
95 Cum se efectueaza recunoasterea initiala a leasingului financiar la locator si locatar conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 442
96 Prezentati criteriile de clasificare a contractelor de leasing conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 501
97 Definiti caracteristicile contractelor de leasing financiar şi, respectiv, operaţional conform cerintelor IAS 17 ˝Contracte de leasing˝. 440
98 Estimarile si modificarea estimarilor in contabilitate conform cerintelor IAS 8- Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori, influenta acestora asupra situatiei rezultatului global. 410
99 Prezentati tratamentul contabil al erorilor conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝ si influenta acestora asupra situatiei pozitiei financiare.. 357
100 Prezentati influenta asupra situatiei rezultatului global pe care o are metoda corectarii retroactive a erorilor fata de metoda prospectiva conform IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. 420
101 Definiti erorile contabile, politicile contabile si estimarile contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. 503
102 Tratamentul contabil privind corectarea erorilor contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. 834
103 Ce reprezinta estimarile contabile si ce tratamente contabile privind modificarile estimarilor contabile sunt permise conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. Exemplificati. 369
104 Tratamente permise privind aplicarea modificarilor de politica contabila conform cerintelor IAS 8˝ Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝ 465
105 Ce intelegeti prin modificarea politicilor contabile conform cerintelor IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝. Prezentati un exemplu din care sa reiasa modificarea unei politici contabile 384
106 Definiti politicile contabile ale unei entitatii in conformitate cu cerintele IAS 8 ˝Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori˝ 413
107 Prezentati rolul si importanta situatiei fluxurilor de trezorerie ale entitatii conform IAS 7 ˝Situatiile fluxurilor de trezorerie˝. 441
108 Care sunt modalitatile de clasificare a cheltuielilor prezentate in situatia rezultatului global conform IAS 1 ˝Prezentarea situatiilor financiare˝? 459
109 Care sunt principalele informatii ce trebuie prezentate in situatia pozitiei financiare conform IAS 1- Prezentarea situatiilor financiare? 463
110 Precizati criteriile in functie de care se efectueaza clasificarea activelor si datoriilor in curente sau pe termen lung in conformitate cu cerintele IAS 1 ˝Prezentarea situatiilor financiare˝. 529
111 Definiti datoriile curente conform cerintelor IAS 1- Prezentarea situatiilor financiare 547
112 Definiti activele curente conform cerintelor IAS 1- Prezentarea situatiilor financiare 511
113 Ce se intelege prin relevanta si credibilitate a informatiilor prezentate in situatiile financiare conform cerintelor Cadrului General. 498
114 Definiti activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile entitatii conform cerintelor Cadrului General. 559
115 Care sunt bazele de evaluare a structurilor situatiilor financiare în contabilitate conform cerintelor Cadrului General. 551
116 Care sunt cerintele de recunoastere si evaluare a veniturilor si cheltuielilor conform cerintelor Cadrului General. 525
117 Prezentati semnificatia capitalului fizic si capitalului financiar al entitatii conform cerintelor Cadrului General. 1068
118 Prezentati principiile pragului de semnificatie si al prevalentei economicului asupra juridicului asa cum reies din cerintele Cadrului General. 457
119 Definiti structurile situatiilor financiare legate de evaluarea performantei unei entitati conform Cadrului General. 462
120 Definiti structurile financiare legate de evaluarea pozitiei financiare conform Cadrului General 465
121 Prezentati criteriile generale de recunoastere a structurilor situatiilor financiare conform Cadrului General. 502
122 Explicati cele doua concepte de mentinere a capitalului conform Cadrului General? 541
123 Care sunt bazele de evaluare a structurilor situatiilor financiare in conformitate cu cerintele Cadrului General. 528
124 Definiti cheltuielile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora 485
125 Definiti veniturile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora 627
126 Ce se intelege prin performanta financiara a unei entitati in conformitate cu cerintele Cadrului General si in ce componenta a situatiilor financiare este regasita informatia despre performanta financiara? 416
127 Definiti capitalurile proprii in conformitate cu cerintele Cadrului General. 496
128 Definiti datoriile si prezentati criteriile de recunoastere a acestora 726
129 Definiti activele si prezentati criteriile de recunoastere a acestora in conformitate cu cerintele Cadrului General. 543
130 Definiti pozitia financiara a unei entitati conform cerintelor Cadrului General al IASB. 599
131 Care sunt principalele categorii de utilizatori ai situatiilor financiare conform cerintelor Cadrului General al IASB? 481
132 Care sunt elementele avute in vedere de entitate la clasificarea, in scopul recunoasterii initiale, a instrumentelor financiare ca datorii financiare sau ca instrumente de capitaluri proprii, in contextul aplicarii prevederilor IAS 32 „Instrumente financi 415
133 Prezentati riscul ratei dobanzii si riscul de credit, in contextul prevederilor IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare si descriere”. 436
134 Ce se intelege prin instrument financiar derivat potrivit prevederilor IAS 39 „Instrumente financiare: recunoastere si evaluare”? 511
135 Definiti datoriile financiare potrivit IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare si descriere”. 536
136 Definiti activele financiare potrivit IAS 32 „Instrumente financiare: prezentare si descriere”. 522
137 Definiti diferentele temporare (impozabile si deductibile) si baza fiscala a unui activ sau a unei datorii, in contextul prevederilor IAS 12 „Impozitul pe profit”. 486
138 Ce se intelege prin diferente temporare impozabile in contextul IAS 12 „Impozitul pe profit”? Dati 3 exemple de diferente temporare impozabile care au ca efect contabilizarea de datorii privind impozitul amanat. 463
139 Ce se intelege prin diferente temporare deductibile in contextul IAS 12 „Impozitul pe profit”? Dati 3 exemple de diferente temporare deductibile care au ca efect contabilizarea de creante privind impozitul amanat. 519
140 Tratati evaluarea capacitatii entitatii de a-si continua activitatea; intocmirea situatiilor financiare pe baza continuitatii activitatii; cazul in care entitatea nu intocmeste situatii financiare pe baza continuitatii activitatii – 403
141 Tratamentul contabil al dividendelor declarate ulterior perioadei de raportare 551
142 Dati exemple de evenimente ulterioare perioadei de raportare care nu conduc la ajustarea valorilor recunoscute in situatiile financiare ale entitatii, in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei de raportare”. 422
143 Dati exemple de evenimente ulterioare perioadei de raportare care conduc la ajustari ale valorilor recunoscute in situatiile financiare ale entitatii sau la recunoasterea de noi elemente, in contextul prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei d 349
144 Ce se intelege prin evenimente ulterioare perioadei de raportare, in contextul perioadei de raportare prevederilor IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei de raportare”? Cum se clasifica evenimentele ulterioare perioadei de raportare potrivit IAS 10? 419
145 Care sunt prevederile IAS 7 „Situatiae fluxurilor de trezorerie” referitoare la prezentarea in situatiile financiare a tranzactiilor nemonetare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a echivalentelor de numerar? 336
146 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din achizitiile si cedarile de filiale si alte unitati de afaceri, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 403
147 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit, in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? 471
148 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe profit, in contextul prevederilor IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”? 371
149 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie din dividende incasate sau platite, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? – posibilitati de clasificare si prezentare. 428
150 Cum se prezinta fluxurile de trezorerie din dobanzi incasate sau platite, indiferent de modul de recunoastere a acestora, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? –prezentati posibilitatile de clasificare si prezentare. 362
151 Cum se prezinta in situatia fluxurilor de trezorerie, fluxurile de trezorerie din dobanzi si dividende incasate sau platite, in contextul prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 382
152 Care sunt fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare, investitie si finantare, care pot fi raportate pe o baza neta, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? Dati exemple. 377
153 Prezentati modul de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare, investitie si finantare, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. 427
154 Care sunt metodele de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare, prevazute de IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 440
155 Care sunt metodele de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare, prevazute de IAS 7 „SituatiA fluxurilor de trezorerie”? In ce consta metoda directa de raportare a fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare? 411
156 rezentati situatia fluxurilor de trezorerie, in contextul IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. Care este utilitatea clasificarii pe activitati de exploatare, investitie si finantare a fluxurilor de trezorerie? 375
157 Definiti activitatea de finantare in contextul IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare. 710
158 Definiti activitatea de investitie in contextul IAS 7 „Situatiile fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie. 415
159 Definiti activitatea de exploatare in contextul IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”. Dati exemple de fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare. 448
160 Ce se intelege prin numerar si echivalente de numerar in contextul prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 915
161 Care sunt avantajele intocmirii si prezentarii de catre entitate a situatiei fluxurilor de trezorerie, ca parte integranta a situatiilor financiare, potrivit prevederilor IAS 7 „Situatia fluxurilor de trezorerie”? 415
162 Ce informatii trebuie sa prezinte in notele explicative o entitate in legatura cu clasele de imobilizari necorporale, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 437
163 Cand are loc derecunoasterea imobilizarilor necorporale, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Exemplificare cu efectuarea inregistrarilor corespunzatoare in contabilitate. 560
164 Caracteristici ale imobilizarilor necorporale cu o durata de viata nedeterminata si revizuiri ale duratei de viata, in contextul aplicarii IAS 38 „Imobilizari necorporale” . 518
165 Modul de recuperare a valorii, alegerea metodei de amortizare, revizuiri ale perioadei de amortizare si ale metodei de amortizare, in cazul imobilizarilor necorporale, in conformitate cu IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 437
166 Prezentati care sunt prevederile referitoare la valoarea reziduala a imobilizarilor necorporale, in conformitate cu IAS 38 „Imobilizari necorporale”: definitie si modalitati de estimare. 500
167 Modul de recuperare a valorii si alegerea metodei de amortizare in cazul imobilizarilor necorporale cu durata de viata determinata, in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale” . 355
168 Care sunt prevederile cuprinse in IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la stabilirea duratei de viata in cazul imobilizarilor necorporale care decurg din drepturi contractuale sau legale (modul de stabilire a duratei de viata 376
169 Cum se clasifica imobilizarile necorporale in functie de durata de viata a acestora, in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 401
170 Cum se clasifica imobilizarile necorporale in functie de durata de viata a acestora, in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 497
171 Ce presupune modelul reevaluarii imobilizarilor necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale” ? 476
172 Tratamentul contabil al diferentelor de valoare constatate cu ocazia reevaluarii imobilizarilor necorporale (majorari/diminuari), in contextul prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 339
173 Cum se reevalueaza o clasa de imobilizari necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de clase de imobilizari necorporale. 482
174 Prezentati prevederile cuprinse in IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la reevaluarea clasei de imobilizari necorporale si la frecventa cu care se reevalueaza imobilizarile necorporale ale entitatii. 307
175 Ce se intelege prin valoare justa in contextul modelului reevaluarii imobilizarilor necorporale prevazut de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 501
176 Prezentati modelul reevaluarii imobilizarilor necorporale prevazut de IAS 38 „Imobilizari necorporale” (in ce consta reevaluarea imobilizarilor necorporale; tratamentul contabil al amortizarii cumulate de la data reevaluarii). 400
177 Prezentati modelele de evaluare ulterior recunoasterii initiale a imobilizarilor necorporale, prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 453
178 Evaluarea initiala a unei imobilizari necorporale generate intern, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale” 558
179 Prezentati faza de dezvoltare a unui proiect intern, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Cum se evidentiaza in contabilitate cheltuielile ocazionate de faza de dezvoltare? 493
180 Prezentati in ce consta faza de cercetare a unui proiect intern, potrivit prevederilor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Cum se reflecta in contabilitate cheltuielile de cercetare? 380
181 Cum se recunosc cheltuielile ulterioare aferente fazei de dezvoltare a unui proiect intern, in cazul in care nu sunt satisfacute criteriile de recunoastere prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 358
182 Care sunt conditiile in care se poate recunoaste o imobilizare necorporala generata in faza de dezvoltare si cum se demonstreaza indeplinirea acestor conditii, in conformitate cu prevederile IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 436
183 Care sunt conditiile in care entitatea recunoaste o imobilizare necorporala generata in faza de dezvoltare, prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 405
184 Cum se recunosc cheltuielile cu cercetarea potrivit cerintelor IAS 38 „Imobilizari necorporale”? Dati exemple de activitati de cercetare. 461
185 Care sunt dificultatile pe care le intampina o entitate la recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern, in ceea ce priveste verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 357
186 Prezentati tratamentul fondului comercial generat intern, prevazut in IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 458
187 Prezentati prevederile din IAS 38 „Imobilizari necorporale” referitoare la schimbul de imobilizari necorporale; Cum se evalueaza costul unor astfel de imobilizari necorporale?; tranzactii de schimb cu continut comercial. 356
188 Care sunt tehnicile de estimare a valorii juste in cazul unei imobilizari necorporale obtinute in urma unei combinari de intreprinderi, potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 363
189 Prezentati situatiile in care entitatea are posibilitatea de a evalua in mod credibil valoarea justa a unei imobilizari necorporale obtinute in urma unei combinari de intreprinderi, in contextul IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 413
190 Prezentati verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale obtinute printr-o combinare de intreprinderi, conform cerintelor IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 392
191 Cand inceteaza recunoasterea costurilor in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale, potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”? 483
192 Verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale in cazul achizitiei separate, potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”; aspecte de rationament profesional. 415
193 rezentati evaluarea costului unei imobilizari necorporale in cazul achizitiei separate, in conformitate cu prevederile IAS 38 „Imobilizari necorporale” 471
194 In ce conditii se considera ca o imobilizare indeplineste criteriul de identificare potrivit definitiei imobilizarilor necorporale din IAS 38 „Imobilizari necorporale”. 356
195 In ce conditii se considera ca o imobilizare indeplineste criteriul de identificare din definitia imobilizarilor necorporale din IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Comentati verificarea indeplinirii sau nu a conditiei de control in cazul beneficiilor econo 366
196 Definiti imobilizarile necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Comentati existenta controlului asupra imobilizarilor necorporale. 377
197 Definiti imobilizarile necorporale potrivit IAS 38 „Imobilizari necorporale”. Explicati caracterul identificabil al imobilizarilor necorporale. 440
198 Verificarea indeplinirii criteriilor de recunoastere a imobilizarilor necorporale prevazute in IAS 38 „Imobilizari necorporale”; aspecte care solicita aplicarea rationamentului profesional. Exemple. 446
199 Prezentati cerintele de recunoastere a imobilizarilor necorporale prevazute de IAS 38 „Imobilizari necorporale” (definitie; criterii de recunoastere). 514
200 Ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in notele la situatiile financiare, in cazul elementelor de imobilizari corporale pentru care s-a aplicat modelul de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”? 396
201 Ce informatii trebuie sa prezinte entitatea in notele la situatiile financiare, pentru clasele de imobilizari corporale, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? 463
202 Derecunoasterea imobilizarilor corporale potrivit cerintelor IAS 16 „Imobilizari corporale” (momentul derecunoasterii imobilizarilor corporale; tratamentul contabil al castigurilor sau pierderilor rezultate; modul de determinare al castigurilor sau pierde 533
203 Prezentati tratamentul contabil al derecunoasterii imobilizarilor corporale potrivit cerintelor IAS 16 „Imobilizari corporale”. 504
204 Prezentati tratamentul contabil al compensarilor de la terti pentru elementele de imobilizari corporale depreciate, pierdute sau cedate, in conformitate cu cerintele IAS 16 „Imobilizari corporale”. Prezentati un exemplu si reflectarea in contabilitate a a 429
205 Prezentati alegerea politicilor contabile referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale (metode; durata de viata utila). Ce informatii trebuie prezentate in notele la situatiile financiare potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? 414
206 Alegerea politicilor contabile referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale in contextul aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”. Impactul politicilor contabile alese asupra situatiei rezultatului global. 388
207 Definiti valorile ce pot fi atribuite imobilizarilor corporale in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale” (valoare contabila; valoare amortizabila; valoare reziduala; valoarea specifica entitatii; valoare justa; valoare recuperabila; valoare reevaluata). 486
208 Prezentati metodele de amortizare a imobilizarilor corporale prevazute de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Care sunt consecintele fiecarei metode de amortizare asupra rezultatului entitatii? 453
209 Prezentati metodele de amortizare in contextul aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale” (metodele de amortizare prevazute in standard; alegerea metodei de amortizare; revizuirea metodei de amortizare). 454
210 Relatia durata de viata utila – durata de viata economica in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. 813
211 Definirea duratei de viata utila in cazul imobilizarilor corporale in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”. Factori luati in considerare la determinarea duratei de viata utila. 412
212 Cum se consuma beneficiile economice viitoare inglobate intr-un activ, in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”? 511
213 Prezentati prevederile cuprinse in IAS 16 „Imobilizari corporale” referitoare la amortizarea imobilizarilor corporale (valoare amortizabila; valoare reziduala; momentul inceperii amortizarii activelor). 386
214 Prezentati tratamentul contabil al surplusului din reeavaluarea imobilizarilor corporale inclus in capitalurile proprii, in conditiile aplicarii IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. 393
215 Prezentati tratamentul contabil al majorarilor si diminuarilor de valoare a imobilizarilor corporale constatate cu ocazia reevaluarii acestora, potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale” 394
216 Ce se intelege prin valoarea reevaluata in cazul imobilizarilor corporale, potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale” (determinarea valorii reevaluate; frecventa reevaluarilor)? 504
217 Prevederi cuprinse in IAS 16 „Imobilizari corporale” referitoare la reevaluarea unei clase de imobilizari corporale (cum se reevalueaza o clasa de imobilizari corporale; exemple de clase). 400
218 Prezentati care este tratamentul contabil al amortizarii la data reevaluarii in cazul modelului de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Exemplificati. 442
219 Prezentati modelul de reevaluare prevazut de IAS 16 „Imobilizari corporale”. Definiti valoarea justa. 514
220 Prezentati modelele de evaluare a imobilizarilor corporale ulterior recunoasterii initiale, prevazute de IAS 16 „Imobilizari corporale”. 454
221 Prezentati, in contextul IAS 16 „Imobilizari corporale”, situatia evaluarii la valoare justa a imobilizarilor corporale achizitionate in schimbul unui activ. Cum se evalueaza valoarea justa in aceasta situatie? Exemplificati. 356
222 Prezentati conditiile in care o tranzactie de schimb prin care se achizitioneaza un element de imobilizari corporale este considerata o tranzactie de natura comerciala, potrivit prevederilor IAS 16 „Imobilizari corporale”. 348
223 Evaluarea elementelor de imobilizari corporale achizitionate in schimbul unor active, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”. 473
224 Cum se evalueaza imobilizarile corporale cu ocazia recunoasterii initiale, potrivit IAS 16 „Imobilizari corporale”? Care sunt elementele costului? Dati exemple de costuri direct atribuibile. 383
225 Prezentati formulelele de determinare a costului stocurilor prevazute in IAS 2 „Stocuri”. Influenta formulei utilizate pentru determinarea costului stocurilor asupra stocurilor si a rezultatelor. 387
226 Tratati recunoasterea stocurilor ca active potrivit prevederilor Cadrului general si IAS 2 „Stocuri”. 469
227 Ce informatii trebuie sa se prezinte in situatiile financiare in ceea ce priveste stocurile entitatii, in conformitate cu IAS 2 „Stocuri”? 464
228 Prezentati modul de recunoastere drept cheltuiala a valorii stocurilor in contextul IAS 2 „Stocuri”. Exemplificati. 542
229 Precizati cum se procedeaza in conformitate cu IAS 2 „Stocuri” in cazul in care din procesul de productie se obtin simultan mai multe produse. 443
230 Definiti valoarea realizabila neta potrivit IAS 2 „Stocuri”. Evaluarea stocurilor in situatiile financiare in cazul in care costul este nerecuperabil; prezentare in situatiile financiare. Exemplificati. 385
231 Definiti valoarea realizabila neta potrivit IAS 2 „Stocuri”. Frecventa evaluarii stocurilor la valoarea realizabila neta in perioadele ulterioare; exemplificari. 445
232 Cum se estimeaza valoarea realizabila neta a stocurilor, potrivit prevederilor IAS 2 „Stocuri”? Exemplificati. 546
233 Prezentati formulelele de determinare a costului stocurilor fungibile, potrivit IAS 2 „Stocuri” 538
234 Prezentati formulele de determinare a costului stocurilor, asa cum sunt prevazute in IAS 2 „Stocuri”. 441
235 Prezentati tehnicile de masurare a costurilor descrise in IAS 2 „Stocuri”, precum si categoriile de stocuri in cazul carora se aplica acestea. Exemplificati. 457
236 Cum se evalueaza costul stocurilor unui prestator de servicii, potrivit IAS 2 „Stocuri”? Care sunt componentele costului in acest caz? 463
237 Dati 3 exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul de productie al stocurilor, potrivit IAS 2 „Stocuri”. 449
238 Care sunt prevederile din IAS 2 „Stocuri” referitoare la alocarea regiei fixe de productie asupra costurilor de prelucrare? Exemplificati modul de alocare. 419
239 Definiti regia de productie, fixa si variabila, in contextul IAS 2 „Stocuri”. Exemplificati. 540
240 Definiti costul de achizitie si costul de prelucrare, potrivit prevederilor IAS 2 „Stocuri”? Care sunt componentele costului de achizitie si ale costului de productie/prelucrare? 393
241 Care este diferenta intre notiunile de „valoare realizabila neta” si „valoare justa”, in contextul IAS 2 „Stocuri”? Exemplificati. 546
242 Definiti stocurile potrivit IAS 2 „Stocuri”. Ce elemente se includ la stocuri? 472
243 Intrebari - Contabilitate de gestiune 922
244 Care sunt consumurile care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei, 805
245 Definiti regia fixa de productie.Prezentati modul de calcul al regiei fixe alocate si modul de recunoastere a acesteia in contabilitate 620
246 Definiti regia fixa de productie 915
247 Enumerati procedeele de alocare a costurilor de productie si metodele de calculatie a costurilor 620
248 Prezentati regia fixa de productie si modul de alocare a acesteia asupra costurilor, 791
249 Prezentati categoriile de cheltuieli, in functie de posibilitatea de identificare a acestora pe obiectul de calculatie 657
250 Ce cheltuieli se cuprind in cheltuielile indirecte, in functie de legatura acestora cu volumul productiei? 529
251 Cum se grupeaza cheltuielile in contabilitatea de gestiune, in vederea calcularii costurilor 732
252 Ce cheltuieli se cuprind in costul de productie sau de prelucrare al stocurilor? 627
253 Prezentati structura costurilor, 674
254 Prezentati principiile calculatiei costurilor prevazute de Omfp 1826/2003 si exemplificati 629
255 Enumerati principiile calculatiei costurilor potrivit prevederilor Omfp 1826/2003. 665
256 Ce inseamna calculatia costurilor prin prisma prevederilor Omfp 1826/2003? 639
257 Prezentati clasificarea costurilor in contabilitatea de gestiune 600
258 Ce se intelege prin calculatia costurilor si care sunt factorii de care depinde organizarea lucrarilor cerute de calculatia costurilor potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? 558
259 Ce informatii se pot obtine prin contabilitatea de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? 622
260 Prezentati legatura dintre contabilitatea de gestiune si contabilitatea financiara 576
261 Care sunt operatiile asigurate de contabilitatea de gestiune 567
262 Cine raspunde de organizarea contabilitatii de gestiune potrivit prevederilor Omfp 1826/2003? 628
263 Care sunt actele normative care reglementeaza organizarea contabilitatii de gestiune? 984
264 Examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar 773