Echipa Contabilii.ro

monografii_contabile

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Tratamentul contabil şi fiscal aplicabil cheltuielilor de cercetare - dezvoltare 5984
2 Tratamentul contabil aplicabil rezervelor 3521
3 Amortizarea unei benzinării. Caz practic. 2161
4 Reguli privind reducerea capitalului social şi consecinţele nerespectării acestora 16813
5 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 2317
6 Tratamentul TVA aplicabil caselor de amanet. Caz practic. 2165
7 Reguli de evaluare în contabilitate. Costul de achiziţie. Costul de producţie. Valoare justă. 4095
8 Taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului. Caz practic. 5059
9 Infracţiunea de gestiune frauduloasă. Aspecte legale. Consecinţe. Speţe. 7686
10 Speţă de caz. Încadrarea fiscală a activităţii de expertiză tehnică judiciară. Obligaţia asigurării în sistemul public de pensii. Obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Declaraţii fiscale 1581
11 Regimul serviciilor de închiriere a autoturismelor de către o agenţie de turism. Caz practic. 1611
12 Studii de caz. Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală 1866
13 Efectuarea controlului financiar-contabil la o societate comercială 3054
14 Documentele care stau la baza acordării deductibilităţii de 400 euro pentru persoanele care au o pensie faculativă 1625
15 Contravenţii şi infracţiuni reglementate prin Legea societăţilor comerciale. Reguli şi pedepse. 2138
16 Reguli de bază privind organizarea contabilităţii primare a capitalurilor 1615
17 4 Speţe contabile privind reducerea de capital social 2497
18 Corectarea erorilor nesemnificative pe seama rezultatului reportat 1818
19 Tratamentul contabile aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb 1555
20 Neevidenţierea veniturilor în actele contabile. Infracţiuni de evaziune fiscală. 7 Speţe. 3437
21 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de vânzare sub costul de producţie 3002
22 Răspunderea juridică în domeniul contabilităţii 1439
23 Tratamentul contabil aplicabil activelor şi datoriilor contingente 3288
24 Monografie contabilă privind rezervele unei societăţi comerciale 4645
25 Reguli de bază privind întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi a documentelor contabile 11073
26 Impozitarea activităţilor de natura barurilor. Caz practic. 2889
27 Aspecte juridice, contabile şi fiscale aplicabile rezervei legale 4191
28 Speţă de caz. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută 1849
29 STUDII DE CAZ privind tratamentul contabil aplicabil acreditivelor în lei şi în valută 2898
30 Tratamentul contabil, juridic şi fiscal aplicabil reevaluării unei clădiri. Caz practic. 6696
31 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi valută. 3310
32 Tratamentul contabil aplicabil instrumentelor cu venit fix 1631
33 Tratamentul contabil aplicabil investiţiilor pe termen scurt 2708
34 Lipsa evidenţelor contabile şi fiscale. Consecinţe. Caz practic. 1813
35 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 1214
36 Activitatea de traducător autorizat. Speţă de caz. 2982
37 Speţă de caz. Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. 1669
38 Schema de calcul pentru contribuţiile sociale obligatorii prevăzute prin O.U.G. nr. 117/2010. Studiu de caz. 1539
39 Stornarea în decembrie 2010 a unei facturi emisă în decembrie 2007. Corectarea erorilor. Corectarea bazei de impozitare. Termenul de prescripţie. Caz practic. 4862
40 Aspecte practice privind inventarierea creanţelor şi datoriilor. Confirmările de sold la 31.12.2010. Transmiterea extraselor de cont se aplică şi cazul soldurilor conturilor 419, 4092, 167? Caz practic. 6154
41 Tratamentul contabil aplicabil mărfurilor expirate 11359
42 Aspecte legale privind creditarea unei societăţi comerciale de către administratorul său. Contractul de creditare. Consecinţe. 9247
43 Închirierea unei clădiri. Cu sau fără TVA? Caz practic. 2017
44 Reguli noi aplicabile organizatorilor de jocuri de noroc în materia documentelor justificative 2233
45 Bilanţul contabil al anului 2010 pentru societăţile comerciale. Tehnici şi reguli de întocmire. 1360
46 Aspecte practice privind închiderea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010. Verificările ce trebuie efectuate la momentul elaborării bilanţului contabil. 2002
47 Tratamentul fiscal aplicabil serviciilor hoteliere. Schemă de aplicare. Studiu de caz. 3581
48 Noi reguli contabile aplicabile exerciţiului financiar 2010 prin OMFP nr. 2869/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 882/29.12.2010 3873
49 Semnarea situatiilor financiare 2319
50 conflic de interese - cenzorat 2117
51 Cine trebuie să semneze Raportul de audit? 1709
52 servicii prestate, facturate şi încasate integral într-un cont escrow 1845
53 durata de viaţă estimată de companie, egală cu durata fiscală, nu corespunde realităţii şi se încalcă prevederile IAS 16 1446
54 speta de caz - contract de consiliere, sprijin, administrare 1548
55 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 4432
56 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 2571
57 Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. Speţă de caz 1700
58 Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Studii de caz 3466
59 Tratamentul contabil si fiscal al reducerilor comerciale si financiare 13150
60 Monografie firma de tip restaurant 16614
61 Monografie contabila pentru o firma de servicii auto 9662