Echipa Contabilii.ro

monografii_contabile

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Tratamentul contabil şi fiscal aplicabil cheltuielilor de cercetare - dezvoltare 6189
2 Tratamentul contabil aplicabil rezervelor 3585
3 Amortizarea unei benzinării. Caz practic. 2212
4 Reguli privind reducerea capitalului social şi consecinţele nerespectării acestora 17432
5 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 2400
6 Tratamentul TVA aplicabil caselor de amanet. Caz practic. 2219
7 Reguli de evaluare în contabilitate. Costul de achiziţie. Costul de producţie. Valoare justă. 4276
8 Taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi la cota de marjă a profitului. Caz practic. 5223
9 Infracţiunea de gestiune frauduloasă. Aspecte legale. Consecinţe. Speţe. 8003
10 Speţă de caz. Încadrarea fiscală a activităţii de expertiză tehnică judiciară. Obligaţia asigurării în sistemul public de pensii. Obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor pentru şomaj. Declaraţii fiscale 1637
11 Regimul serviciilor de închiriere a autoturismelor de către o agenţie de turism. Caz practic. 1688
12 Studii de caz. Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală 1942
13 Efectuarea controlului financiar-contabil la o societate comercială 3128
14 Documentele care stau la baza acordării deductibilităţii de 400 euro pentru persoanele care au o pensie faculativă 1673
15 Contravenţii şi infracţiuni reglementate prin Legea societăţilor comerciale. Reguli şi pedepse. 2225
16 Reguli de bază privind organizarea contabilităţii primare a capitalurilor 1668
17 4 Speţe contabile privind reducerea de capital social 2605
18 Corectarea erorilor nesemnificative pe seama rezultatului reportat 1911
19 Tratamentul contabile aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb 1636
20 Neevidenţierea veniturilor în actele contabile. Infracţiuni de evaziune fiscală. 7 Speţe. 3567
21 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de vânzare sub costul de producţie 3138
22 Răspunderea juridică în domeniul contabilităţii 1479
23 Tratamentul contabil aplicabil activelor şi datoriilor contingente 3405
24 Monografie contabilă privind rezervele unei societăţi comerciale 4789
25 Reguli de bază privind întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi a documentelor contabile 11299
26 Impozitarea activităţilor de natura barurilor. Caz practic. 2979
27 Aspecte juridice, contabile şi fiscale aplicabile rezervei legale 4344
28 Speţă de caz. Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută 1890
29 STUDII DE CAZ privind tratamentul contabil aplicabil acreditivelor în lei şi în valută 3019
30 Tratamentul contabil, juridic şi fiscal aplicabil reevaluării unei clădiri. Caz practic. 6856
31 Speţă de caz. Reguli privind contabilizarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi valută. 3379
32 Tratamentul contabil aplicabil instrumentelor cu venit fix 1714
33 Tratamentul contabil aplicabil investiţiilor pe termen scurt 2819
34 Lipsa evidenţelor contabile şi fiscale. Consecinţe. Caz practic. 1904
35 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 1266
36 Activitatea de traducător autorizat. Speţă de caz. 3100
37 Speţă de caz. Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. 1718
38 Schema de calcul pentru contribuţiile sociale obligatorii prevăzute prin O.U.G. nr. 117/2010. Studiu de caz. 1566
39 Stornarea în decembrie 2010 a unei facturi emisă în decembrie 2007. Corectarea erorilor. Corectarea bazei de impozitare. Termenul de prescripţie. Caz practic. 5019
40 Aspecte practice privind inventarierea creanţelor şi datoriilor. Confirmările de sold la 31.12.2010. Transmiterea extraselor de cont se aplică şi cazul soldurilor conturilor 419, 4092, 167? Caz practic. 6347
41 Tratamentul contabil aplicabil mărfurilor expirate 11564
42 Aspecte legale privind creditarea unei societăţi comerciale de către administratorul său. Contractul de creditare. Consecinţe. 9600
43 Închirierea unei clădiri. Cu sau fără TVA? Caz practic. 2089
44 Reguli noi aplicabile organizatorilor de jocuri de noroc în materia documentelor justificative 2346
45 Bilanţul contabil al anului 2010 pentru societăţile comerciale. Tehnici şi reguli de întocmire. 1391
46 Aspecte practice privind închiderea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2010. Verificările ce trebuie efectuate la momentul elaborării bilanţului contabil. 2105
47 Tratamentul fiscal aplicabil serviciilor hoteliere. Schemă de aplicare. Studiu de caz. 3704
48 Noi reguli contabile aplicabile exerciţiului financiar 2010 prin OMFP nr. 2869/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 882/29.12.2010 3923
49 Semnarea situatiilor financiare 2374
50 conflic de interese - cenzorat 2159
51 Cine trebuie să semneze Raportul de audit? 1765
52 servicii prestate, facturate şi încasate integral într-un cont escrow 1890
53 durata de viaţă estimată de companie, egală cu durata fiscală, nu corespunde realităţii şi se încalcă prevederile IAS 16 1506
54 speta de caz - contract de consiliere, sprijin, administrare 1591
55 Verificarea contabilă a conturilor de trezorerie 4558
56 Tratamentul contabil aplicabil demontării şi mutării activelor 2709
57 Închirierea de biciclete. Tratament facturare şi garanţii. Speţă de caz 1740
58 Săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Studii de caz 3572
59 Tratamentul contabil si fiscal al reducerilor comerciale si financiare 13359
60 Monografie firma de tip restaurant 16976
61 Monografie contabila pentru o firma de servicii auto 9727