Echipa Contabilii.ro

monografii_fiscale

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 poate societatea sa emita facturi cu semnul minus sau cu semnul plus dupa caz, in numele si in contul furnizorilor, pentru retururile de bunuri efectuate, diferentele cantitative constatate si de asemenea pentru valoarea diferentelor de pret intre pretul 2060
2 O societate comerciala trebuie sa primeasca factura atunci cand plateste cotizatia la organizatia patronala din care face parte? 1772
3 Cum se aplica TVA in situatia in care o persoana juridica romana platitoare de TVA tine cursuri de instruire pentru personalul unor firme din statele membre UE? 1508
4 are este regimul TVA aplicabil activitatilor desfasurate de unitatile sistemului penitenciar si care este modalitatea de deducere a acestui TVA? 1275
5 O persoana fizica autorizata pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit poate fi platitoare de TVA? 1565
6 Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată ? 1571
7 Care este regimul fiscal aplicabil tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor? 1908
8 Se pot obtine precizari privind impozitarea primelor de vacanta? 1987
9 Care sunt obligatiile fiscale ale unei persoane angajate de o asociatie de proprietari? 1546
10 Cum se deduc cheltuielile ocazionate de efectuarea expertizei tehnice judiciare? 1855
11 Este posibila deducerea cheltuielilor cu amortizarea unui autoturism achizitionat in baza unui contract de comodat, pentru exercitarea profesiei de avocat? 1860
12 Care sunt reglementarile fiscale referitoare la deductibilitatea cheltuielilor pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale? 1293
13 Care este tratamentul fiscal al avansului achitat de o persoana juridica unei persoane fizice conform unui Antecontract de vanzare-cumparare a unui imobil? 1374
14 Cum se stabileste impozitul pe veniturile din activitati independente, desfasurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial? 1438
15 Contractele de cesiune drepturi de autor se inregistreaza la organele fiscale? 1908
16 In ce conditii sunt aplicabile beneficiile prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal, referitoare la impunerea dividendelor dupa aderarea Romaniei la U.E.? 1025
17 La ce perioada din punct de vedere fiscal se refera expresia "urmeaza a fi utilizate" din art. 15 din Codul Fiscal, unde se prevede scutirea de impozit pe profit în cazul asociatiilor de proprietari, „pentru veniturile obtinute din activitati economice si 710
18 La ce perioada din punct de vedere fiscal se refera expresia "urmeaza a fi utilizate" din art. 15 din Codul Fiscal, unde se prevede scutirea de impozit pe profit în cazul asociatiilor de proprietari, „pentru veniturile obtinute din activitati economice si 1006
19 Care este regimul de impozitare a veniturilor obtinute de o persoana fizica intr-o asociere cu o persoana juridica romana, platitoare de impozit pe profit, asocierea neavand persoanalitate juridica? 900
20 Sunt deductibilite cheltuielile cu drepturile banesti pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, acordate salariatilor de catre o companie nationala, in conditiile prevazute in contractele colective sau individuale de munca? 1085
21 Cum se evidentiaza in contabilitate veniturile realizate din comercializarea dulciurilor prin distribuitoare automate? 1297
22 Care este data de la care se datoreaza impozit pe mijloacele de transport in cazul unui contract de leasing financiar? 1109
23 Care este tratamentul fiscal în cazul contractelor de leasing? 1286
24 Pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, care ani de pierdere sunt acoperiti conform art. 26 alin. (4) din Codul Fiscal al Romaniei? Doar perioada 01.01.2000 - 31.08.2001? Cu restul sumelor din contul "Rezultatul reportat" ce se intampla? 917
25 Care este tratamentul fiscal al cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata ca urmare a vanzarii sau scoaterii din functiune a mijloacelor fixe reevaluate? 1538
26 Cheltuielile efectuate de o societate comerciala pentru achizitionarea si ulterior demolarea unor hale de productie sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil ? 1270
27 In ce conditii sunt deductibile cheltuielile cu dobanzile la imprumuturile contractate de o societate comerciala? 1492
28 Sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile legate de deplasarea in strainatate a administratorului unei societati comerciale? 1252
29 Castigurile salariale 2522
30 Impozitarea câştigurilor de capital în Italia 1469
31 Reevaluarea activelor in Italia 1298
32 Impozitarea câştigurilor de capital in Italia 1273
33 Comisia Europeană propune măsuri pentru a lupta eficient împotriva fraudelor la nivelul TVA 1230
34 Fraudă de tip ''carusel'' de aproape 70.000 de euro 1573
35 Fraudă tip carusel, „dezamorsată” de Garda Financiară 1735
36 Formele de manifestare ale fraudei de tip carusel prin raportare si la noile prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 - Dr. Dragos Patroi 2199
37 Frauda de tip carusel privind taxa pe valoarea adaugata aferenta tranzactiilor intracomunitare - Dr. Dragos Patroi 8558
38 Curierul Fiscal - Exemple privind modul de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere conform O.U.G. nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Partea I 1589
39 Curierul Fiscal - Regimul fiscal al fotbalistilor profesionisti in Romania 2443
40 Curierul Fiscal - Aspecte teoretice si practice privind impozitarea dividendelor 1551
41 Curierul Fiscal - Exemple de ajustari aferente transformarilor sau modernizarilor in cazul imobilelor intrate in patrimoniul dupa data aderarii la Romaniei la Uniunea Europeana 1594
42 Curierul Fiscal - Exemple de prestari de servicii in legatura cu bunuri imobile 1670
43 Reparatie in Romania, beneficiar alt stat din UE 1515
44 TVA cursuri 2406
45 TVA activitati penitenciare 1322
46 Cesiunea de creanţe este operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată 1919
47 Servicii intangibile 1589
48 PRESTARE CATRE SINE 1621
49 LIVRARE CATRE SINE 1903
50 IMPORT 1478
51 ACHIZITIE INTRACOMUNITARA 2738
52 Plafon pentru vanzari la distanta 2222
53 Tratamentul fiscal aplicabil operatiunilor de intermediere in asigurari 1644
54 Achizitia intracomunitara de mijloace de transport 5293
55 Importul de mijloace de transport 1308
56 Comertul cu mijloace de transport dupa data aderarii 1189
57 Aplicarea scutirii de TVA pentru operaţiunile de negociere în acordarea de credite Urmare numeroaselor solicitări primite la Direcţia de legislatie 1182
58 GHID PRACTIC privind aplicarea taxei pe valoarea adaugată de către instituţiile publice pentru serviciile prestate acestora de companii stabilite în afara României după data de 1 ianuarie 2010 1127
59 Serviciile de transport care nu au loc în spaţiul Comunitar ( denumite în continuare transporturi extracomunitare) 2359
60 Servicii de transport intracomunitar de bunuri 2813
61 Servicii de transport aferente importului de bunuri 1458
62 Servicii de transport aferente exportului de bunuri 1435
63 Servicii de transport naţional 1189
64 Ghid practic pentru serviciile de transport 1600
65 Formularistica - TVA 1501
66 TVA - Notificari 11550
67 TVA - Alte declaratii 1349
68 TVA - Declaratia recapitulativa 1392
69 TVA - deconturile de TVA 1425
70 TVA - Jurnale, registre, evidenţe şi alte documente similare 2158
71 Tratament fiscal privind garantiile de buna executie 2177
72 Clarificari privind metodologia de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva TVA 2598
73 Tratament fiscal ajustari TVA 2528
74 Tratamentul fiscal aplicabil pentru bunurile constatate lipsa pe timpul transportului 1409
75 Tratamentul fiscal aplicabil in cazul in care societatile comerciale incaseaza despagubiri 1911
76 speta de caz - determinarea impozitului pe venit la societăţi de servicii şi investiţii financiare 1652
77 Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 6187
78 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende 2248
79 Monografie fiscala privind mostrele (bunurile acordate gratuit) 6182
80 Tratamentul fiscal al contractului de mandat 8343
81 Frauda de tip carusel 2695
82 Beneficiarul efectiv în impozitarea internationala 1853
83 Impozitarea stock options plan 2652
84 Tratamentul fiscal al rezervei din reevaluare 2579
85 Monografia contabila penru inregistrarea acestei operatii de majorare de capital din repartizare de profit 7241
86 Interpretare art. 6 din OG 65/1994 2413